[Video] Tiếp cận thị trường thuỷ sản Úc

Một số thông tin hữu ích cho DN tiếp cận và kinh doanh tại thị trường Úc. Người Úc muốn tìm hiểu sản phẩm họ sử dụng đến từ đâu và họ muốn biết rằng liệu nó có bền vững không. DN phải giải quyết những vấn đề này để có thể hoạt động tốt tại thị trường này.