[Video] Giải pháp sản xuất thủy sản sau dịch

Trong quý I/2020, ngành thủy sản không chỉ đối phó với dịch Covid-19 mà cả hạn hán xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy, tuy tốc độ tăng trưởng của ngành thủy sản vẫn tăng nhưng kim ngạch XK đã giảm 14,2% so với cùng kỳ năm 2019. Để ứng phó với dịch Covid-19 và thời tiết khắc nghiệt, ngành thủy sản đã lên kế hoạch ứng phó chi tiết cho từng ngành hàng để bảo đảm duy trì tăng trưởng xuất khẩu theo kế hoạch đã đặt ra cho năm 2020.