[Video] Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang EU

Hiệp định Thương mại Tự do giữa EU và Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực là cơ hội để doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam tăng cường mở rộng thị trường vào Châu Âu. Trong đó, thì các sản phẩm từ cá ngừ đại dương đang có cơ hội lớn gia tăng sản lượng XK, tuy nhiên thách thức đặt ra cũng không nhỏ. Vậy giải pháp đưa ra vào lúc này là gì?