[Video] EVFTA giúp doanh nghiệp Việt sớm phục hồi hậu COVID-19

EU là một trong 3 thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Xuất khẩu sang thị trường này trong 5 năm kể từ năm 2015-2019 ổn định ở mức trên 1,3 tỷ USD, chiếm 15 - 17% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã làm giảm 10% kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong 5 tháng đầu năm. Vì vậy, Hiệp định EVFTA sẽ mở ra cơ hội cho ngành thủy sản phục hồi và phát triển.