[Video] Đẩy mạnh thực thi EVFTA

Hiệp đinh Thương mại Tự do giữ EU và Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 01/8/2020 tới nay đã được hơn 1 tháng. Và trong tháng đầu tiên thực hiện Hiệp định, cơ quan chức năng đã cấp hơn 7.200 giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho các sản phẩm XK sang Châu Âu, tổng kim ngạch đạt gần 280 triệu USD. Các nước NK chủ yếu là Bỉ, Đức, Hà Lan, Pháp và Anh... Trong đó, nhiều lô hàng đã tới nơi, được thông quan và được hưởng ưu đãi.