[Video] Chứng nhận xuất xứ - Thách thức lớn nhất của DN xuất khẩu khi tham gia EVFTA

Việc thực hiện chứng nhận xuất xứ C/0 đang là thách thức lớn nhất của doanh nghiệp xuất khẩu khi tham gia EVFTA.