[Video] Cơ hội tăng thị phần cho thủy sản Việt Nam

Ngành thủy sản Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội lớn để phát triển thị phần do các quốc gia sản xuất thủy sản lớn của thế giới hiện đang mắc kẹt trong dịch Covid-19, trong khi chúng ta phục hồi sớm hơn. Để duy trì cho nguồn cung thủy sản của thế giới thì sự thay thế của Việt Nam sẽ là cơ hội cho thủy sản tăng trưởng trong những tháng tới.