Quyết định 1507/QĐ-TTg: phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thực thi các quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển ngày 10/12/1982 về bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa đến năm 2025

1507/QĐ-TTg
13/09/2021
13/09/2021
Thủ tướng Chính phủ
Ngày 13/9/2021, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký ban hành Quyết định 1507/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thực thi các quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển ngày 10/12/1982 về bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa đến năm 2025.

Để góp phần ngăn chặn và chấm dứt hoạt động khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của Uỷ ban Châu Âu (EC), đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, Chính phủ yêu cầu:

Từ năm 2021-2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng, hướng dẫn thực hiện các biện pháp quản lý và bảo tồn đảm bảo nguồn lợi loài thuỷ sản lưỡng cư và di cư xa là đối tượng khai thác chủ lực của các nghề khai thác thuỷ sản được duy trì hoặc phục hồi.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Ngoại giao, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển hợp tác trực tiếp với các quốc gia có liên quan hoặc thông qua cơ chế hợp tác phù hợp để thống nhất và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý, bảo tồn loài thuỷ sản di cư, lưỡng cư trong vùng biển liền kề với vùng biển cả; đảm bảo bảo tồn, khai thác tối ưu loài thuỷ sản di cư xa trong và ngoài vùng biển thuộc quyền tài phán quốc gia.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 13/9/2021


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
4800/QĐ-BYT 12/10/2021 12/10/2021 Quyết định Quyết định 4800/QĐ-BYT: ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"
1664/QĐ-TTg 04/10/2021 04/10/2021 Quyết định Quyết định 1664/QĐ-TTg: phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
3309/QĐ-TLĐ 01/10/2021 31/10/2021 Quyết định Quyết định 3309/QĐ-TLĐ: hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, NLĐ đang thực hiện "1 cung đường 2 điểm đến" của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách
28/2021/QĐ-TTg 01/10/2021 01/10/2021 Quyết định Quyết định 28/2021/QĐ-TTg: thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
27/2021/QĐ-TTg 25/09/2021 29/09/2021 Quyết định Quyết định 27/2021/QĐ-TTg: giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
2686/QĐ-BCĐQG 31/05/2021 Quyết định Quyết định 2686/QĐ-BCĐQG: ban hành “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19”
2787/QĐ-BYT 05/06/2021 05/06/2021 Quyết định Quyết định 2787/QĐ-BYT: ban hành "Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp"
2194/QĐ-BCĐQG 27/05/2020 27/05/2020 Quyết định Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG: ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”