Tóm tắt một số nội dung một số quy định mới ban hành của Ủy ban Châu Âu Quy định (EU) số 1276/2011, Quy định (EU) số 16/2012, Quy định (EU) số 28/2012

 Tóm tắt nội dung chính một số quy định mới ban hành của Ủy ban Châu Âu:

- Quy định (EU) số 1276/2011 ngày 8/12/2011 sửa đổi Phụ lục III, Quy định EC số 853/2004 về kiểm soát ký sinh trùng trong sản phẩm thủy sản dùng làm thực phẩm;

- Quy định (EU) số 16/2012 ngày 11/01/2012 bổ sung, sửa đổi Phụ lục II Quy định (EC) số 853/2004 về các yêu cầu liên quan đến thực phẩm đông lạnh có nguồn gốc từ động vật;

- Quy định (EU) số 28/2012 ngày 11/01/2012 sửa đổi Quyết định 2007/275/EC và Quy định (EC) số 1162/2009 về các yêu cầu chứng nhận đối với một số sản phẩm chế biến tổng hợp từ động vật và thực vật (composite products) được nhập khẩu vào hoặc trung chuyển qua EU.

 

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục