Lấy mẫu và kiểm nghiệm

  1. Chỉ thị 94.360.EC về kỹ thuật vật lý tại BIP. Tải tại đây

  2. EC 136/2004 về thủ tục lấy mẫu và kỹ thuật thử mẫu tại BIP. Tải tại đây

  3. EC 1441/2007 về chỉ tiêu vệ sinh cho thực phẩm. Tải tại đây

  4. EC 1881/2006 về Mức giới hạn dư lượng tối đa cho phép về hóa chất trong thủy sản (MRL) một số hóa chất cho thực phẩm. Tải tại đây

Ngọc Thủy

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục