Ghi nhãn

  1.  

    EU 16/2012 ngày 11/1/2012 bổ sung yêu cầu đối với thực phẩm đông lạnh có nguồn gốc động vật, theo đó, yêu cầu này sẽ được bổ sung vào Mục IV, Phụ lục II Quy định EC số 853/2004. Tải tại đây

    • EU 1169.2011 về cung cấp thông tin thực phẩm cho người tiêu dùng. Tải tại đây

     

Ngọc Thủy

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục