[Video] Những giải pháp khắc phục "thẻ vàng" của Châu Âu

Ngày 23/10/2017, Liên minh châu Âu chính thức tuyên bố rút "thẻ vàng" đối với các hoạt động khai thác hải sản trên biển của Việt Nam do chưa tuân thủ các quy định IUU của họ. Vậy IUU là gì? Ảnh hưởng đến ngành thủy sản Việt Nam thế nào? Để khắc phục "thẻ vàng" của châu Âu chúng ta đã đưa ra được những giải pháp gì để chứng minh cho những nỗ lực của mình, để ngành thủy sản của của Việt Nam tiếp tục chinh phục được thị trường khó tính này.