[Video] 28 tỉnh ven biển ưu tiên tập trung gỡ thẻ vàng thủy sản

Để thúc đẩy việc khắc phục "Thẻ vàng" cũng như chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn EC, ngày 23/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra tại Kiên Giang. Đây là địa phương có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn nhất cả nước. Kiểm tra tại cảng cá Tắc Cậu, cảng cá lớn nhất tỉnh Kiên Giang, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, các tỉnh phải thực hiện nghiêm khuyến cáo của Ủy ban châu Âu, nói không với đánh bắt bất hợp pháp. Đây vừa là gỡ thẻ vàng nhưng cũng là quyền lợi của ngư dân khi xuất khẩu thủy sản.