[Video] Nhiều điểm sáng xuất khẩu cá tra

Sau một thời gian trầm lắng, xuất khẩu cá tra của Việt Nam bắt đầu khởi sắc trở lại.