[Video] Nâng cao chất lượng cá tra xuất khẩu

Trong chuyến khảo sát tình hình sản xuất ngành cá tra tại đồng bằng sông Cửu Long vào ngày 17/02/2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã chỉ đạo ngành cá tra Việt Nam không được hài lòng với kết quả đạt được, phải tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm để cạnh tranh xuất khẩu.