[Video] Ngành cá tra thấy gì từ các cuộc tấn công truyền thông?

Trong vòng 10 năm qua, con cá tra Việt Nam đã 3 lần bị truyền thông EU tấn công về hình ảnh, nhưng hậu quả thì chỉ có 1. Đó là kim ngạch XK đã sụt giảm, còn DN thì loay hoay chuyển hướng thị trường. Tại sao lại là con cá tra? Và tại sao chỉ có truyền thông EU không thiện cảm với con cá da trơn Việt Nam? Lí do đằng sau cuộc tấn công truyền thông này là gì? Ngành cá tra phải làm gì để đối phó với cuộc khủng hoảng truyền thông này?