Giải pháp bền vững cho nghề nuôi cá tra

Cá tra đang phải đối mặt với đủ mọi khó khăn, DN thì không tiếp cận được với ngân hàng, người nuôi cá thì treo ao. Cá tra XK vào Mỹ lại bị kiện CBPG nhưng thực tế những khó khăn đó đều xuất phát từ một điểm yếu cố hữu, đó là thiếu quy hoạch. Việt Nam đang có đủ điều kiện để phát triển ngành công nghiệp cá tra bởi nước ta độc quyền sản xuất cá tra, trong đó, gần như tất cả sản lượng đều tập trung ở ĐBSCL, trong khi đó nhu cầu thế giới rất lớn. Vì vậy, không có gì có thể biện minh cho sự khó khăn của ngành SX cá tra hiện nay ngoài việc chậm chễ trong quy hoạch và phát triển bền vững trong ngành cá tra.