Công văn 90/CV-VASEP: xem xét giải quyết nội dung theo CV 46/CV-VASEP ngày 14/7/2022 v/v kiến nghị bùn thải thủy sản được ký hiệu phân loại là TT-R

90/CV-VASEP
01/11/2023
VASEP
Ngày 01/11/2023, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 90/CV-VASEP tới Bộ Tài nguyên và Môi trường v.v xem xét giải quyết nội dung theo CV 46/CV-VASEP ngày 14/7/2022 v/v kiến nghị bùn thải thủy sản được ký hiệu phân loại là TT-R

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cùng các DN hội viên chân thành cảm ơn Quý Bộ đã luôn quan tâm, hỗ trợ VASEP cùng các DN thủy sản trong tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi các quy định về bảo vệ môi trường và cải thiện môi trường kinh doanh của DN thời gian qua.

Ngày 14/7/2022, Hiệp hội VASEP đã gửi công văn số 46/CV-VASEP tới Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo về vướng mắc trong quy định về bùn thải thủy sản tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT (Thông tư 02) ngày 10/01/2022. Theo đó bùn thải thủy sản có mã chất thải là 14.03.04 và là chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý (ký hiệu là TT), không được coi là chất thải rắn thông thường có khả năng tái chế (ký hiệu là TT-R). Điều này khiến cho bùn thải thủy sản không thể giao làm nguyên liệu cho các Nhà máy sản xuất phân bón mà phải giao cho các công ty xử lý, chủ yếu dưới 2 hình thức là chôn lấp hoặc đốt, vừa gây lãng phí nguồn lợi, vừa tăng thêm ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, Hiệp hội chưa nhận được phản hồi của Quý Bộ cho nội dung bất cập được báo cáo-kiến nghị tại CV số 46/CV-VASEP kể trên.

Đây là vấn đề bất cập được nhiều DN thủy sản tổng hợp, phân tích và phản ánh thời gian qua, nhất là trong bối cảnh các DN đang cần rất nhiều sự hỗ trợ từ các chính sách của Nhà nước để phục hồi sau các khó khăn do khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay.

Vì tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, bằng văn bản này, chúng tôi xin gửi lại tới Quý Bộ công văn số 46/CV-VASEP ngày 14/7/2022 và trân trọng đề nghị Quý Bộ xem xét, giải quyết vướng mắc của các DN tại công văn nói trên nhằm giúp tháo gỡ khó khăn cho DN thủy sản, giúp các DN yên tâm khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.