Công văn 88/2019/VASEP-VPĐD: bất cập trong việc cấp S/C đối với tàu thu mua, chuyển tải nguyên liệu khai thác

88/2019/VASEP-VPĐD
14/08/2019
VASEP
Ngày 14/8/2019, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 88/2019/VASEP-VPĐD gửi Tổng cục Thủy sản v.v bất cập trong việc cấp S/C đối với tàu thu mua, chuyển tải nguyên liệu khai thác

Trong tuần qua, Hiệp hội VASEP đã nhận được phản ánh của các doanh nghiệp hải sản về bất cập Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản (S/C) cấp cho tàu thu mua/ chuyển tải nguyên liệu thủy sản. Cụ thể như sau:

Trong thực tế ngành khai thác hiện nay, các tàu ra khơi khai thác (đặc biệt với các tàu lớn) có thời gian khai thác dài ngày thì các tàu thường bán nguyên liệu cho các tàu thu mua, chuyển tải để đưa về đất liền. Khi đó tàu đưa nguyên liệu về cảng và thông tin BQL cảng cá tiếp nhận là đối với tàu thu mua/chuyển tải. Hiện các BQL các cảng cá đang cấp Giấy S/C cho các tàu thu mua/ chuyển tải và tại cột ”Nghề khai thác” sẽ ghi là Nghề khác (other - mã nghề là OTH).

Khi Doanh nghiệp xin Giấy Chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (C/C), Các Chi cục Thủy sản sẽ căn cứ trên Giấy S/C để cấp C/C. Tại mẫu 02a ”Thông tin bổ sung cho sản phẩm thủy sản được chế biến từ tàu cá Việt Nam”, Chi cục Thủy sản sẽ đưa thông tin số Giấy S/C với thông tin tàu thu mua/ chuyển tải và nghề khai thác là ”Nghề khác - OTH”. Việc cấp S/C cho tàu thu mua/ chuyển tải và cấp C/C theo các S/C này đã và đang gây nên các bất cập và vướng mắc.

Hiệp hội VASEP xin báo cáo Tổng cục về các bật cập, vướng mắc hiện nay và kiến nghị đề xuất 1 số nội dung sau:

1. Tổng cục Thủy sản sớm có chỉ đạo hướng dẫn xuống các địa phương (Chi cục Thủy sản, BQL Cảng cá) về cách ghi thông tin trên giấy S/C đối với tàu thu mua/ chuyển tải nguyên liệu thủy sản để đảm bảo giấy C/C không thể hiện mã nghề khai thác là OTH.

2. Trường hợp mẫu Giấy S/C tại Thông tư 21 với các trường thông tin cần điền chỉ đúng với tàu khai thác mà chưa phù hợp với tàu thu mua/ chuyển tải, kiến nghị Tổng cục ban hành mẫu S/C mới để áp dụng đối với tàu thu mua/ chuyển tải.

Hiệp hội VASEP và cộng đồng doanh nghiệp hải sản kính mong Tổng cục Thủy sản sớm có các chỉ đạo hướng dẫn để kịp thời tháo gỡ các bất cập, vướng mắc hiện nay, giúp các Doanh nghiệp thuận lợi trong xuất khẩu thủy sản sang Châu Âu.

Đỗ Hương