Công văn 84/CV-VASEP: Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 về công tác Cải cách thủ tục hành chính

84/CV-VASEP
16/07/2021
VASEP
Ngày 16/7/2021, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 84/CV-VASEP gửi Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính v.v Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 về công tác Cải cách thủ tục hành chính

Phúc công văn số 67/HĐTV ngày 9/7/2021 của Quý Hội đồng về việc báo cáo tình hình, kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2021, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin gửi kèm theo:

- Khả năng và dư địa phát triển ngành chế biến-xuất khẩu thuỷ sản tới năm 2025.

- Báo cáo Tổng kết kết quả hoạt động về Cải cách Thủ tục Hành chính 6 tháng đầu năm 2021 – kèm các nội dung kiến nghị chi tiết về bất cập, vướng mắc mà cộng đồng Doanh nghiệp thuỷ sản đang gặp phải tác động tiêu cực & rất lớn tới sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp.

Nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp thủy sản Việt Nam vượt qua đại dịch Covid-19, nâng cao năng lực cạnh tranh và có thể duy trì, phát triển sản xuất xuất khẩu, thúc đẩy tăng trưởng của cả chuỗi từ nông dân-ngư dân trong thời gian tới, Hiệp hội và các Doanh nghiệp hội viên mong sớm nhận được sự hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục hành chính để sớm được tháo gỡ các bất cập, vướng mắc nói trên cho các Doanh nghiệp, góp phần tăng cường hiệu quả của công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và tăng năng lực cạnh tranh của ngành.