Công văn 72/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)

72/CV-VASEP
21/05/2024
VASEP
Ngày 21/5/2024, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 72/CV-VASEP tới Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Tư pháp v.v Góp ý Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) nhận được Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự thảo), sau khi nghiên cứu và tổng hợp ý kiến từ các doanh nghiệp thành viên, Hiệp hội VASEP có một số ý kiến:

I. Đánh giá chung: Hiệp hội VASEP ghi nhận sự cần thiết sửa đổi Luật Việc làm trên tinh thần nhằm đảm bảo sự thống nhất với các văn bản quy định hiện hành có liên quan, đáp ứng các nhu cầu ngày càng thay đổi của lực lượng lao động và đảm bảo sự phù hợp với các Điều ước quốc tế mà Việt Nam hiện là thành viên. 

II. Góp ý chi tiết.

Hiệp hội VASEP đã có công văn số 23/CV-VASEP gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc góp ý Dự thảo đề cương Luật Việc làm (sửa đổi). Tuy nhiên, tại Dự thảo đang lấy ý kiến các cơ quan ban ngành, đơn vị,…một số ý kiến góp ý tại công văn số 23 của Hiệp hội chưa được Ban soạn thảo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu. Hiệp hội xin tiếp tục có các góp ý cụ thể như sau:

1. Về việc làm bán thời gian của học sinh, sinh viên (tại Điều 30)

2. Về quy định Đăng ký lao động (tại Điều 40, Điều 42).

3. Về quy định ưu tiên trong tuyển dụng, sử dụng, trả tiền lương, tiền công đối với những người lao động đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (tại Điều 82)

4. Về quy định đối với việc sử dụng lao động có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (CCKNNQG) (tại Điều 84).
5. Về quy định Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp (tại Điều 97).

6. Về quy định Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (tại Điều 103).

7. Về quy định hưởng trợ cấp thất nghiệp (tại Điều 111).

Trân trọng đề nghị Quý Ủy ban/các Bộ và Ban soạn thảo xem xét, tiếp thu các góp ý-đề xuất nêu trên để bổ sung sửa đổi hợp lý cho Dự thảo Luật việc làm (sửa đổi) nhằm vừa đảm bảo hiệu quả của công tác quản lý, vừa phù hợp với thực tế, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
78/CV-VASEP 13/06/2024 Công văn Công văn 78/CV-VASEP: Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động Quý II và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý III, IV năm 2024
3263/BTNMT-TNN 23/05/2024 Công văn Công văn 3263/BTNMT-TNN: triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023
70/CV-VASEP 20/05/2024 Công văn Công văn 70/CV-VASEP: xem xét giải quyết nội dung báo cáo-kiến nghị theo CV 43/CV-VASEP ngày 08/4/2024 của VASEP v/v tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản nhập khẩu từ New Zealand để chế biến XK vào EU
381/KN-VP 17/05/2024 Công văn Công văn 381/KN-VP: thông báo địa chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính liên quan thuộc thẩm quyền của Cục Kiểm ngư
62/CV-VASEP 14/05/2024 Công văn Công văn 62/CV-VASEP: đề xuất giải pháp hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư kinh doanh
54/CV-VASEP 13/05/2024 Công văn Công văn 54/CV-VASEP: Báo cáo, kiến nghị một số bất cập tại NĐ 37/2024/NĐ-CP, NĐ 38/2024/NĐ-CP và một số quy định hiện hành liên quan
2538/CNN-CCPT 09/04/2024 Công văn Công văn 2538/CNN-CCPT: cập nhật Danh sách thị trường yêu cầu thẩm định, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu đối với thị trường Moldova
708/CCPT-ATTP 15/04/2024 Công văn Công văn số 708/CCPT-ATTP: mẫu chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Vương quốc Anh.