Công văn 64/CV-VASEP: vướng mắc trong quy định tại dự thảo QCVN về nước thải công nghiệp chuẩn bị ban hành

64/CV-VASEP
30/09/2022
VASEP
Ngày 30/9/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã kính gửi công văn số 64/CV-VASEP tới Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan v.v vướng mắc trong quy định tại dự thảo QCVN về nước thải công nghiệp chuẩn bị ban hành

Tại Hội nghị “Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp – chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững” ngày 11/8/2022 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, đại diện Hiệp hội VASEP đã có báo cáo tham luận và kiến nghị, bao gồm nội dung vướng mắc liên quan đến các quy định tại quy chuẩn nước thải cho chế biến thủy sản và nuôi trồng thủy sản. Sau đó, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan đã trao đổi và thống nhất với Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà v/v hai Bộ trưởng sẽ cùng nghe và xem xét giải quyết kiến nghị của Hiệp hội. 

Trên tinh thần công văn số 04/CV-VASEP ngày 21/01/2022 của VASEP báo cáo kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ TN-MT về vấn đề này, Hiệp hội và cộng đồng DN thủy sản đã rà soát và xin báo cáo Bộ trưởng các vướng mắc về quy định liên quan đến chỉ tiêu Phospho trong nước thải chế biến thuỷ sản sau xử lý tại QCVN 11:2015/BTNMT cũng như việc áp dụng quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp cho nước thải ao nuôi cá tra-tôm thâm canh và đã được VASEP phản ánh tại nhiều văn bản kiến nghị cũng như tại các cuộc họp với Bộ TNMT và Tổng cục Môi trường từ 2017 tới nay.

Từ cuối năm 2020, Bộ TNMT đã xây dựng dự thảo QCVN mới thay thế cả QCVN 40 và QCVN 11. Đến nay, dù dự thảo QCVN này sắp được ban hành nhưng đến tận phiên bản cuối vẫn chưa giải quyết được các vướng mắc của Cộng đồng DN thủy sản Việt Nam liên quan đến hai vướng mắc chính như sau: 

1. Quy định ngưỡng tối đa chỉ tiêu Phospho trong nước thải chế biến thuỷ sản sau xử lý quá nghiêm ngặt so với đặc thù ngành.

2. Áp dụng QCVN về nước thải công nghiệp cho các ao nuôi thủy sản thâm canh, không phù hợp với đặc thù của ngành.

 

Để hỗ trợ ngành thủy sản có cơ hội thực hiện tốt chiến lược phát triển thủy sản đến 2030 như Quyết định 339/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, giúp các DN thủy sản nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, vừa đảm bảo công tác quản lý nhà nước về môi trường, Hiệp hội kính đề nghị Bộ trưởng ủng hộ và chủ trì làm việc với Bộ TNMT để xem xét các kiến nghị sau của cộng đồng DN:

1. Tạm dừng chưa phát hành QCVN về nước thải công nghiệp để có các đánh giá tác động cụ thể của QCVN mới đối về kinh tế và xã hội.

2. Đưa trại-ao nuôi thuỷ sản vào phạm vi điều chỉnh của Dự thảo QCVN 62:2021/BTNMT (nước thải chăn nuôi), và thuộc Cột B của cơ sở phải đăng ký môi trường thay vì đang nằm trong QCVN nước thải công nghiệp.

3. Với nước thải từ nhà máy chế biến thuỷ sản:

3.1. Không gộp nước thải CBTS vào Dự thảo QCVN công nghiệp chung nhiều ngành nghề khác nhau; hoặc có điều khoản riêng cho CBTS tại dự thảo QCVN nước thải công nghiệp mới do yếu tố đặc thù của ngành như đã thực hiện riêng trong hơn 20 năm qua.

3.2. Nâng ngưỡng cho phép của chỉ tiêu phospho lên mức 40ppm (cột B) và 30ppm (cột A) để phù hợp với điều kiện thực tế của DN CBTS Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế các nước trong khu vực; sau khi hết lộ trình áp dụng 10 năm (đến 2031) như kiến nghị mục (3) dưới đây thì đưa ngưỡng phospho về mức 20ppm.

3.3. Áp dụng lộ trình thực hiện 10 năm cho QCVN mới theo thông lệ quốc tế để có thời gian cho phép DN chuyển đổi công nghệ, đầu tư và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải của nhà máy.

3.4. Giữ nguyên ngưỡng kiểm soát của Amoni và Ni-tơ như trong QCVN 11.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
189/CCPT-CL1 08/06/2023 09/06/2023 Công văn Công văn 189/CCPT-CL1: hướng dẫn quy định của thị trường EU
1377/TĐC-TBT 12/05/2023 Công văn Công văn 1377/TĐC-TBT: cảnh báo đối với dự thảo quy định của Nam Phi về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm bao gói sẵn
56/CCPT-CL1 17/05/2023 Công văn Công văn 56/CCPT-CL1: quy định của Ukraina về mẫu chứng thư
Văn bản của 14 Hiệp hội ngành hàng 16/05/2023 Công văn Văn bản của 14 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường v.v Góp ý đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức chi phí tái chế ...
Văn bản của 05 Hiệp hội ngành hàng 12/05/2023 Công văn Văn bản của 05 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung và cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm (Dự thảo sau cuộc họp Thẩm định Dự thảo ngày 10/3/2023)
4296/BTC-CST 28/04/2023 Công văn Công văn 4296/BTC-CST: rà soát đề xuất giảm chi phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp
618/TCTS-KTTS 27/04/2023 Công văn Công văn 618/TCTS-KTTS: sử dụng Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đã cấp
Văn bản của 08 Hiệp hội doanh nghiệp 27/04/2023 Công văn Văn bản của 08 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam v.v góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội