Công văn 47/2020/CV-VASEP: báo cáo về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến SXXK thủy sản Việt Nam và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn

47/2020/CV-VASEP
24/04/2020
VASEP
Ngày 24/4/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 47/2020/CV-VASEP gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư v.v báo cáo về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến SXXK thủy sản Việt Nam và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến SXXK thủy sản của Việt Nam, đặc biệt dịch bệnh đã bùng phát và trở thành tâm điểm dịch bệnh tại các quốc gia như Trung Quốc, Châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản … đây cũng chính là những thị trường lớn và trọng điểm của XK thủy sản Việt Nam. Tính đến hết  tháng 3/2020, XK thủy sản của cả nước đã giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 1,6 tỷ USD. Trong thời gian qua, Chính phủ và các Bộ Ngành đã đưa ra nhiều giải pháp chính sách, cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong đó có ngành thủy sản. Tuy nhiên, một số cơ chế chính sách chưa có tính hỗ trợ thiết thực với DN thủy sản, việc thực hiện thực tế tại các địa phương còn bất cập và DN còn khó khăn trong việc tiếp cận các chính sách này.

Phúc đáp Công văn số 2567/BKHĐT-PTDN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 20/4/2020 về việc đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, ứng phó với dịch Covid 19, Hiệp hội đã tổng hợp các nội dung như sau:

1. Kết quả XK thủy sản Việt Nam trong 03 tháng đầu năm 2020 sang các thị trường.

2. Tình hình SXXK của các Doanh nghiệp thủy sản.

3. Báo cáo đánh giá tác động của các giải pháp chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch covid – 19.

4. Các đề xuất-kiến nghị với chính phủ và các bộ ngành.

Hiệp hội xin báo cáo và kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm và có báo cáo lên Chính phủ các nội dung liên quan nhằm sớm có các giải pháp và chính sách hỗ trợ phù hợp để thúc đẩy SXXK thủy sản trong bối cảnh hiện nay.

Đỗ Hương