Công văn 41/CV-VASEP: góp ý nội dung xuất xứ hàng hóa nâng cấp các Hiệp định Thương mại Tự do

41/CV-VASEP
24/06/2022
VASEP
Ngày 24/6/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 41/CV-VASEP tới Cục Xuất Nhập khẩu – Bộ Công thương v.v góp ý nội dung xuất xứ hàng hóa nâng cấp các Hiệp định Thương mại Tự do

Phúc công văn 264/XNK-XXHH của Quý Cục ngày 18/5/2022 về việc góp ý nội dung xuất xứ hàng hóa nâng cấp các Hiệp định Thương mại tự do (FTAs), sau khi triển khai lấy ý kiến các Doanh nghiệp (DN) thành viên về các vướng mắc trong việc thực hiện các chứng nhận về xuất xứ hàng hóa (XXHH) theo quy định của các FTAs, Hiệp hội xin có một số ý kiến về:

1. Vướng mắc, khó khăn hiện nay trong quá trình thực hiện, áp dụng quy tắc XXHH.

2. Kiến nghị đối với những nội dung về quy tắc xuất xứ trong quá trình thực hiện, áp dụng quy tắc XXHH.

- Cơ chế chứng nhận xuất xứ.

- Hình thức chứng nhận xuất xứ.

- Quy định về xuất xứ hàng hoá.

- Tiêu chí xuất xứ tại danh mục Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR).

Hiệp hội đề nghị Quý Cục xem xét và đưa vào nội dung dự kiến thảo luận tại các FTAs trong thời gian tới nhằm giúp DN có thể tận dụng tối đã các lợi thể từ các FTAs.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
83/CV-VASEP 27/09/2023 Công văn Công văn 83/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Thông tư quy định quản lý về truy xuất nguồn gốc sản phầm hàng hóa
82/CV-VASEP 26/09/2023 Công văn Công văn 82/CV-VASEP: góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
81/CV-VASEP 26/09/2023 Công văn Công văn 81/CV-VASEP: góp ý dự thảo chương trình làm việc của Diễn đàn Thương mại và Phát triển bền vững trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA
80/CV-VASEP 21/09/2023 Công văn Công văn 80/CV-VASEP: góp ý dự thảo Quyết định kiện toàn Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục Hành chính
9494/BTC-VP 06/09/2023 Công văn Công văn số 9494/BTC-VP: trả lời đề xuất, kiến nghị của Hiệp hội, doanh nghiệp.
79/CV-VASEP 14/09/2023 Công văn Công văn 79/CV-VASEP: tham gia ý kiến đối với đề xuất thay thế báo cáo APCI bằng báo cáo bằng báo cáo thực trạng thủ tục hành chính cho doanh nghiệp
78/CV-VASEP 28/08/2023 Công văn Công văn 78/CV-VASEP: Tổng hợp tình hình hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của Hiệp hội VASEP
7123/BKHĐT-KTNN 30/08/2023 Công văn Công văn 7123/BKHĐT-KTNN: trả lời kiến nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam