Công văn 41/CV-VASEP: góp ý nội dung xuất xứ hàng hóa nâng cấp các Hiệp định Thương mại Tự do

41/CV-VASEP
24/06/2022
VASEP
Ngày 24/6/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 41/CV-VASEP tới Cục Xuất Nhập khẩu – Bộ Công thương v.v góp ý nội dung xuất xứ hàng hóa nâng cấp các Hiệp định Thương mại Tự do

Phúc công văn 264/XNK-XXHH của Quý Cục ngày 18/5/2022 về việc góp ý nội dung xuất xứ hàng hóa nâng cấp các Hiệp định Thương mại tự do (FTAs), sau khi triển khai lấy ý kiến các Doanh nghiệp (DN) thành viên về các vướng mắc trong việc thực hiện các chứng nhận về xuất xứ hàng hóa (XXHH) theo quy định của các FTAs, Hiệp hội xin có một số ý kiến về:

1. Vướng mắc, khó khăn hiện nay trong quá trình thực hiện, áp dụng quy tắc XXHH.

2. Kiến nghị đối với những nội dung về quy tắc xuất xứ trong quá trình thực hiện, áp dụng quy tắc XXHH.

- Cơ chế chứng nhận xuất xứ.

- Hình thức chứng nhận xuất xứ.

- Quy định về xuất xứ hàng hoá.

- Tiêu chí xuất xứ tại danh mục Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR).

Hiệp hội đề nghị Quý Cục xem xét và đưa vào nội dung dự kiến thảo luận tại các FTAs trong thời gian tới nhằm giúp DN có thể tận dụng tối đã các lợi thể từ các FTAs.