Công văn 40/CV-VASEP: bổ sung quy định về chuyển mục đích sử dụng sang tiêu thụ nội địa từ thuỷ sản có nguồn gốc nhập khẩu để SXXK, GCXK

40/CV-VASEP
09/06/2022
VASEP
Ngày 09/6/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 40/CV-VASEP tới Ông Nguyễn Văn Long - Quyền Cục trưởng Cục Thú y v.v bổ sung quy định về chuyển mục đích sử dụng sang tiêu thụ nội địa từ thuỷ sản có nguồn gốc nhập khẩu để SXXK, GCXK

Tiếp nối công văn số 24/CV-VASEP ngày 29/4/2022 của VASEP v/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản và cuộc họp ngày 07/6/2022 về thẩm định dự thảo Thông tư nói trên, liên quan đến đề xuất về bổ sung quy định kiểm dịch đối với hàng thủy sản chuyển mục đích sử dụng sang tiêu thụ nội địa có nguồn gốc nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu (SXXK) hoặc gia công xuất khẩu (GCXK), Hiệp hội VASEP và cộng đồng DN thành viên, trên tinh thần xây dựng, xin tiếp tục kiến nghị nội dung trên và cung cấp thêm các dữ kiện, cơ sở cụ thể sau:

1. Đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người dân và DN.

2. Bổ sung khoảng trống về pháp lý trong quy định kiểm dịch.

3. Đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý Nhà nước về kiểm dịch.

4. Tương đồng với các quy định pháp lý hiện hành trong các lĩnh vực tương tự khác.

5. Được sự ủng hộ của nhiều ý kiến đại diện các đơn vị dự họp thẩm định chiều 7/6/2022.

Với các lý do trên, Hiệp hội VASEP trân trọng đề nghị Quý Cục bổ sung vào Dự thảo các quy định-hướng dẫn về chuyển mục đích sử dụng sang tiêu thụ nội địa từ thuỷ sản có nguồn gốc nhập khẩu để SXXK, GCXK.


Văn bản khác