Công văn 35/2020/CV-VASEP: đề xuất miễn giảm thuế TNDN và hỗ trợ lãi suất cho DN đầu tư kho lạnh trữ hàng

35/2020/CV-VASEP
02/04/2020
VASEP
Ngày 02/4/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 35/2020/CV-VASEP gửi Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường v.v đề xuất miễn giảm thuế TNDN và hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp đầu tư kho lạnh trữ hàng

Tiếp nối công văn số 33/2020/CV-VASEP ngày 24/3/2020 của VASEP báo cáo Bộ trưởng về tác động của dịch Covid 19 đến SXXK thủy sản Việt Nam và đề xuất, kiến nghị các giải pháp, nhằm giúp các DN giảm bớt các khó khăn, chăm lo được tốt hơn cho người lao động đồng thời góp phần hỗ trợ nông ngư dân khai thác, nuôi trồng thủy sản duy trì sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng, Hiệp hội xin được báo cáo thêm một nội dung rất quan trọng khác mang tính cốt lõi đối với cả chuỗi SX và xuất khẩu thủy sản của Việt Nam hiện nay cho cả bối cảnh vượt qua đại dịch trước mắt và cả tầm chiến lược cho ngành hàng trong tương lai. Đó là có cơ chế chính sách cụ thể cho đầu tư hệ thống kho lạnh trữ hàng.

Hiện tại bối cảnh dịch bệnh Covid19 chúng ta đang thiếu kho lạnh trầm trọng khiến các DN không thể thu mua được hơn nguồn nguyên liệu tôm cá mà Bà con nông-ngư dân sản xuất ra, cũng như khó có thể tạo ra được nguồn hàng lớn chủ động khi thế giới có nhu cầu lớn trở lại. Tuy nhiên, một hạn chế cho việc phát triển các kho lạnh trữ thủy sản là chi phí đầu tư khá lớn nên công suất kho lạnh tại Việt Nam đến nay vẫn còn chưa theo kịp được nhu cầu của ngành.

Trong khó khăn luôn có các cơ hội, và để đồng hành chung tay giải quyết các khó khăn cùng Chính phủ, Hiệp hội kính đề nghị Bộ trưởng kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước có chính sách:

1. Hỗ trợ lãi suất 0% trong 2 năm đầu và giảm lãi suất 50% trong 4 năm tiếp theo đối với các khoản cho vay dài hạn để đầu tư xây dựng kho lạnh tồn trữ với các kho lạnh có công suất tối thiểu là 5.000 pallet trở lên;

2. Hỗ trợ giảm 50% thuế TNDN cho 2 năm đầu khi các kho lạnh kể trên đi vào vận hành.

Hiệp hội trân trọng báo cáo và mong sớm nhận được sự hỗ trợ kịp thời của Bộ trưởng cho mắt xích phát triển quan trọng của ngành nông-thủy sản kể trên.

Đỗ Hương