Công văn 31/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Luật thuế GTGT sửa đổi và Dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật thuế GTGT sửa đổi

31/CV-VASEP
11/03/2024
VASEP
Ngày 11/3/2024, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 31/CV-VASEP tới các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư; Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính và Tổng cục Thuế v.v góp ý Dự thảo Luật thuế GTGT sửa đổi và Dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật thuế GTGT sửa đổi

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) nhận được Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), sau khi xem xét và tổng hợp ý kiến từ các doanh nghiệp hội viên, Hiệp hội VASEP có một số ý kiến như sau:

I. Đối với Dự thảo Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT) sửa đổi.

1. Về quy định mức thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu.

2. Về quy định cho phép hạch toán tập trung đối với các doanh nghiệp trong cùng một tập đoàn kinh tế.

3. Về quy định Thuế giá trị gia tăng của DNCX khi bán hàng vào nội địa.

4. Về đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến Kê khai, Xuất Hóa đơn, Hoàn thuế, Xử lý sai sót

II. Kiến nghị đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

1. Về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ phục vụ cho sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu và dịch vụ xuất khẩu.

III. Các vướng mắc liên quan tại các quy định khác.

Trân trọng đề nghị các Quý Bộ và Ban soạn thảo xem xét, tiếp thu các góp ý-đề xuất nêu trên để bổ sung sửa đổi hợp lý cho Dự thảo nhằm vừa đảm bảo hiệu quả của công tác quản lý, vừa phù hợp với thực tế, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
72/CV-VASEP 21/05/2024 Công văn Công văn 72/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)
70/CV-VASEP 20/05/2024 Công văn Công văn 70/CV-VASEP: xem xét giải quyết nội dung báo cáo-kiến nghị theo CV 43/CV-VASEP ngày 08/4/2024 của VASEP v/v tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản nhập khẩu từ New Zealand để chế biến XK vào EU
381/KN-VP 17/05/2024 Công văn Công văn 381/KN-VP: thông báo địa chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính liên quan thuộc thẩm quyền của Cục Kiểm ngư
62/CV-VASEP 14/05/2024 Công văn Công văn 62/CV-VASEP: đề xuất giải pháp hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư kinh doanh
54/CV-VASEP 13/05/2024 Công văn Công văn 54/CV-VASEP: Báo cáo, kiến nghị một số bất cập tại NĐ 37/2024/NĐ-CP, NĐ 38/2024/NĐ-CP và một số quy định hiện hành liên quan
2538/CNN-CCPT 09/04/2024 Công văn Công văn 2538/CNN-CCPT: cập nhật Danh sách thị trường yêu cầu thẩm định, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu đối với thị trường Moldova
708/CCPT-ATTP 15/04/2024 Công văn Công văn số 708/CCPT-ATTP: mẫu chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Vương quốc Anh.
48/CV-VASEP 16/04/2024 Công văn Công văn 48/CV-VASEP: Báo cáo, đề xuất việc tham vấn & kiến nghị với CQTQ Nhật Bản về bất cập trong ngưỡng chấp nhận chỉ tiêu kháng sinh Doxycycline áp dụng trong kiểm soát thủy sản NK vào Nhật Bản