Công văn 22/2020/CV-VASEP: đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT

22/2020/CV-VASEP
18/02/2020
VASEP
Ngày 18/02/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 22/2020/CV-VASEP gửi Tổng cục Thủy sản v.v đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT

Phúc đáp Công văn số 178/TCTS-KTTS ngày 06/02/2020 của Tổng cục Thủy sản về việc đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT (Thông tư 21), Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) có ý kiến như sau:

Hiệp hội đã triển khai gửi lấy ý kiến của các DN hải sản. Đến nay có một số DN gửi ý kiến góp ý, Hiệp hội đã tổng hợp và đề xuất một số nội dung sau:

1. Việc ghi thời gian khai thác trên Giấy SC và CC có mâu thuẫn với ngày lên cá ghi trong biên nhận bốc dỡ nguyên liệu khai thác tại cảng.

2. Cần ban hành quy trình và quy định về việc xử lý các lô hàng có yêu cầu thẩm tra CC.

3. Cho phép cảng cấp lại giấy biên nhận bốc dỡ trong trường hợp DN làm mất hoặc bị hư hỏng.

4. Cần bổ sung thêm qui định bắt buộc tàu cá cập cảng vào các cảng cá đã được công bố chỉ định xác nhận nguồn gốc (đặc biệt là các tàu cá có chiều dài 15m trở lên)

5. Đề xuất chuyển Mục B của mẫu số 1 (phụ lục III): Bảng mô tả nguyên liệu  sang mẫu số 2 (phụ lục III).

6. Sửa đổi biểu mẫu chứng nhận khai thác (mẫu 2, Phụ lục III).

Hiệp hội VASEP trân trọng đề nghị Quý Tổng cục sớm có chỉ đạo xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 21 để kịp thời gửi lấy ý kiến góp ý các bên và doanh nghiệp nhằm đảm bảo Thông tư mới được ban hành đáp ứng được quy định của EC và phù hợp với điều kiện nghề cá Việt Nam.

Đỗ Hương