Công văn 19/2020/CV-VASEP: đề xuất danh mục nghề, công việc người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

19/2020/CV-VASEP
12/02/2020
VASEP
Ngày 12/02/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 19/2020/CV-VASEP gửi Cục An toàn Lao động - Bộ Lao động, Thương Binh và XH v.v đề xuất danh mục nghề, công việc người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Phúc công văn số 280/LĐTBXH-ATLĐ ngày 17/01/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đề xuất danh mục nghề, công việc người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin có ý kiến như sau:

Hiệp hội đã gửi văn bản và Biểu mẫu đề xuất chức danh nghề, công việc người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm tới các DN hội viên để đề xuất và lấy ý kiến. Đến hôm nay, Văn phòng Hiệp hội nhận được đề xuất cho một nội dung. Sau khi xem xét về tính chất đặc thù của lĩnh vực chế biến thủy sản, Hiệp hội VASEP tổng hợp và đề xuất chức danh nghề, công việc người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

Stt

Tên nghề, công việc

Đặc trưng cơ bản điều kiện lao động

Căn cứ/ lý do đề xuất

Ghi chú

(Ghi rõ tên nghề, công việc đề xuất đưa vào danh mục)

(Mô tả yếu tố đặc trưng của điều kiện lao động)

(Nêu rõ căn cứ thực tiễn hoặc lý do đề xuất)

(Diễn giải các thông tin khác có liên quan)

1

 

 

Chế biến thủy hải sản

- Tư thế đứng làm việc

- Môi trường ẩm ướt

Lao động từ 18 tuổi trở lên rất khó tuyển nên các công ty thủy sản luôn trong tình trạng thiếu lao động

 

Hiệp hội VASEP trân trọng đề nghị Cục An toàn Lao động xem xét đưa nghề/công việc trên vào danh mục nghề, công việc người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm để doanh nghiệp thuận lợi trong việc tuyển dụng lao động và thực hiện các đơn hàng trong chuỗi cung ứng thủy sản.

Đỗ Hương