Công văn 11/2020/CV-VASEP: Báo cáo tình hình XK thủy sản Việt Nam sang Italia

11/2020/CV-VASEP
09/01/2020
VASEP
Ngày 09/01/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 09/2020/CV-VASEP gửi Bộ Công Thương v.v Báo cáo tình hình XK thủy sản Việt Nam sang Italia

Phúc công văn số 9569/BCT-AM ngày 13/12/2019 của Bộ Công Thương về việc chuẩn bị Khóa họp lần thứ VI của UBHH về hợp tác kinh  tế với Italia, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin báo cáo như sau:

I. Tình hình XNK thủy sản Việt Nam sang Italia từ năm 2017 đến nay.

1. Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Italia từ năm 2017 đến nay.

Tổng giá trị xuất khẩu thủy sản chính ngạch của Việt Nam sang Italia trong năm 2017 đạt 149,4 triệu USD. Trong năm 2018, XK thủy sản sang Italia đạt 117,23 triệu USD (giảm 21,55% so với năm 2017). Trong 11 tháng năm 2019, XK thủy sản sang Italia đạt 97,31 triệu USD (giảm 10,85% so với cùng kỳ năm 2018).

2. Nhập thủy thủy sản của Việt Nam từ Italia từ năm 2017 đến nay.

Nhập khẩu thủy sản của Việt Nam từ Italia không nhiều. Trong năm 2017, Việt Nam NK 3.187 USD, trong năm 2018, Việt Nam nhập khẩu 2.434 USD, và trong 10 tháng đầu năm 2019, Việt Nam NK 7.491 USD.

II. Khó khăn, vướng mắc của DN thủy sản khi XK sang thị trường Italia

Hiện nay các DN XNK thủy sản chưa gặp các vấn đề nổi cộm, vướng mắc cần tháo gỡ trong việc xuất-nhập khẩu các sản phẩm thủy hải sản sang thị trường Italia. Thủy sản là một trong những thế mạnh của Việt Nam, hàng năm đóng góp lớn vào kim ngạch XK của cả nước, tuy nhiên giá trị XK thủy sản của Việt Nam vào thị trường Italia còn rất khiêm tốn so với tiềm năng có thể có. Với mục tiêu đẩy mạnh XK thủy sản sang thị trường Italia, Hiệp hội VASEP kính đề nghị Bộ Công Thương đưa các nội dung nhằm thúc đẩy giao thương và XNK thủy sản giữa hai nước vào Khóa họp lần thứ VI của Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế với Italia.

Đỗ Hương