Công văn 08/CV-VASEP: góp ý dự thảo Báo cáo KQ hoạt động 2021 và Kế hoạch hoạt động 2022 của Hội đồng Tư vấn

08/CV-VASEP
17/02/2022
VASEP
Ngày 17/02/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 08/CV-VASEP tới Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính v.v góp ý dự thảo Báo cáo KQ hoạt động 2021 và Kế hoạch hoạt động 2022 của Hội đồng Tư vấn

Phúc công văn số 20/HĐTV ngày 14/2/2022 của Quý Hội đồng về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động 2021 và kế hoạch hoạt động 2022 của Hội đồng TVCCTTHC, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin có một số ý kiến:

1. Nhận xét chung: 

Hiệp hội đánh giá cao nội dung văn bản Dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động năm 2021 và Dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Quý Hội đồng.

- Về Dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động năm 2021, phương nhiệm vụ trọng tâm năm 2022: Dự thảo đã thống kê đầy đủ các hoạt động và kết quả thực hiện mà Hội đồng và các thành viên cua Hội đồng đã triển khai trong năm 2021.

- Về Dự thảo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng TVCCTTHC năm 2022: Dự thảo đã nêu tương đối đầy đủ các hoạt động cần triển khai trong năm 2022 cũng như cơ quan chủ trì/phối hợp trong từng hoạt động và các sản phẩm dự kiến cần có.

2. Góp ý bổ sung:

Năm 2022, dự kiến tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, gây tác động không nhỏ đến nền kinh tế và đời sống, xã hội của Việt Nam. Tuy nhiên, trong dự thảo Kế hoạch hoạt động 2022 của Hội đồng chưa đề cập nhiều đến các hoạt động thúc đẩy, hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp trong việc khắc phục và vượt qua các khó khăn của dịch bệnh Covid-19, chỉ mới có hai hoạt động trong phạm vi hẹp:

- Nghiên cứu “Mở rộng áp dụng chỉ số đánh giá năng lực điểm đến du lịch trên quy mô 25-30 điểm đến trên toàn quốc” để thúc đẩy ngành du lịch hậu Covid-19 (Hoạt động 3 phần II).

- Báo cáo đánh giá hiệu quả của chương trình, các gói hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 năm 2022 (Hoạt động 2 Phần III). 

Trân trọng đề nghị Ban thư ký soạn thảo xem xét bổ sung thêm vào Phần II các hoạt động nghiên cứu, đề xuất, sáng kiến các chính sách, chương trình hỗ trợ từ Chính phủ và các địa phương để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trong nhiều lĩnh vực hơn, trong đó có thuỷ sản, nông nghiệp.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
83/CV-VASEP 27/09/2023 Công văn Công văn 83/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Thông tư quy định quản lý về truy xuất nguồn gốc sản phầm hàng hóa
82/CV-VASEP 26/09/2023 Công văn Công văn 82/CV-VASEP: góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
81/CV-VASEP 26/09/2023 Công văn Công văn 81/CV-VASEP: góp ý dự thảo chương trình làm việc của Diễn đàn Thương mại và Phát triển bền vững trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA
80/CV-VASEP 21/09/2023 Công văn Công văn 80/CV-VASEP: góp ý dự thảo Quyết định kiện toàn Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục Hành chính
9494/BTC-VP 06/09/2023 Công văn Công văn số 9494/BTC-VP: trả lời đề xuất, kiến nghị của Hiệp hội, doanh nghiệp.
79/CV-VASEP 14/09/2023 Công văn Công văn 79/CV-VASEP: tham gia ý kiến đối với đề xuất thay thế báo cáo APCI bằng báo cáo bằng báo cáo thực trạng thủ tục hành chính cho doanh nghiệp
78/CV-VASEP 28/08/2023 Công văn Công văn 78/CV-VASEP: Tổng hợp tình hình hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của Hiệp hội VASEP
7123/BKHĐT-KTNN 30/08/2023 Công văn Công văn 7123/BKHĐT-KTNN: trả lời kiến nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam