SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
76/CV-VASEP 10/07/2021 Công văn Công văn 76/CV-VASEP: Khó khăn, bất cập về giấy chứng nhận xét nghiệm Covid-19 cho tài xế vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh
74/CV-VASEP 30/06/2021 Công văn Công văn 74/CV-VASEP: Báo cáo kiến nghị các vướng mắc bất cập tác động tới sản xuất xuất khẩu năng lực cạnh tranh ngành thuỷ sản
72/CV-VASEP 21/06/2021 Công văn Công văn 72/CV-VASEP: Đề nghị đưa đối tượng công nhân chế biến xuất khẩu thuỷ sản vào diện ưu tiên tiêm Vaccine Covid-19
71/CV-VASEP 18/06/2021 Công văn Công văn 71/CV-VASEP: giới thiệu thương hiệu tiêu biểu xét trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2021
70/CV-VASEP 18/06/2021 Công văn Công văn 70/CV-VASEP: kiểm soát nguy lây nhiễm dịch bệnh thông qua hoạt động kiểm tra hàng tại NM
69/CV-VASEP 18/06/2021 Công văn Công văn 69/CV-VASEP: tiêm vacxin phòng Covid-19 cho các Doanh nghiệp
68/CV-VASEP 17/06/2021 Công văn Công văn 68/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Nghị định kiểm tra Nhà nước về Chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu
67/CV-VASEP 10/06/2021 Công văn Công văn 67/CV-VASEP: báo cáo tình hình SX XK thuỷ sản 5 tháng đầu năm 2021 & đề xuất-kiến nghị
63/CV-VASEP 26/05/2021 Công văn Công văn 63/CV-VASEP: kiến nghị hỗ trợ các doanh nghiệp Thủy sản mua/tiêm vắc xin Covid-19
47/CV-VASEP 06/05/2021 Công văn Công văn 47/CV-VASEP: trao đổi, kiến nghị tháo gỡ bất cập trong thực hiện kiểm soát IUU, cấp S/C, C/C tại các địa phương
44/CV-VASEP 27/04/2021 Công văn Công văn 44/CV-VASEP: trao đổi, kiến nghị tháo gỡ bất cập trong quy định tại TT 13/2020 về hồ liên quan cấp H/C XK sang các thị trường ngoài EU yêu cầu H/C
45/CV-VASEP 29/04/2021 Công văn Công văn 45/CV-VASEP: đề xuất nội dung dự kiến soát, nhận diện đầy đủ các tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước các tác động mạnh mẽ, dài hạn của đại dịch Covid-19
34/CV-VASEP 24/03/2021 Công văn Công văn 34/CV-VASEP: đề xuất sửa, thay đổi một số vị trí công việc trong nhà máy chế biến thuỷ sản thuộc danh mục NNĐHNH thay toàn bộ công việcchế biến thuỷ, hải sảntrong chuỗi SX tại nhà máy NNĐHNH
33/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 33/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Đề án phát triển ngành chế biến thuỷ hải sản
32/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 32/CV-VASEP: cảm ơn Lãnh đạo Bộ Tài chính Tổng cục Thuế đã xác định sản phẩm thuỷ sản chế biến, để thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN
31/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 31/CV-VASEP: cảm ơn Lãnh đạo Bộ NNPTNT đã ý kiến hỗ trợ với Bộ Tài chính - xác định sản phẩm thuỷ sản chế biến, để thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN
30/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 30/CV-VASEP: cảm ơn Lãnh đạo Tổng cục Thống đã ý kiến hỗ trợ với Bộ Tài chính v/v xác định sản phẩm thuỷ sản chế biến, để thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN
28/CV-VASEP 19/03/2021 Công văn Công văn 28/CV-VASEP: Báo cáo, đề xuất với Bộ TNMT xem xét điều chỉnh chỉ tiêu Phospho, Nito, Amoni trong QCVN nước thải chế biến thuỷ sản sau xử
29/CV-VASEP 19/03/2021 Công văn Công văn 29/CV-VASEP: Kiến nghị xem xét điều chỉnh chỉ tiêu Phospho, Nito, Amoni trong QCVN nước thải chế biến thuỷ sản sau xử
22/CV-VASEP 11/03/2021 Công văn Công văn 22/CV-VASEP: kiến nghị tháo gỡ bất cập của nhà máy chế biến thuỷ sản liên quan đến các quy định danh mục nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm