Công văn 1045/TTg-PL: rà soát vương mắc của các thông tư

1045/TTg-PL
07/11/2022
Thủ tướng Chính phủ
Ngày 07/11/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký ban hành Công văn 1045/TTg-PL về việc rà soát vướng mắc của các thông tư.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương chỉ đạo rà soát toàn bộ các thông tư đang còn hiệu lực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, ngành để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giảm bớt các thủ tục, yêu cầu không cần thiết, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp và đời sống Nhân dân; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 01/12/2022.

- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát quy định của các thông tư, phát hiện vướng mắc, bất cập, những nội dung không còn phù hợp với thực tiễn và đề xuất giải pháp xử lý gửi các bộ, cơ quan liên quan để kịp thời nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
78/CV-VASEP 13/06/2024 Công văn Công văn 78/CV-VASEP: Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động Quý II và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý III, IV năm 2024
3263/BTNMT-TNN 23/05/2024 Công văn Công văn 3263/BTNMT-TNN: triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023
72/CV-VASEP 21/05/2024 Công văn Công văn 72/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)
70/CV-VASEP 20/05/2024 Công văn Công văn 70/CV-VASEP: xem xét giải quyết nội dung báo cáo-kiến nghị theo CV 43/CV-VASEP ngày 08/4/2024 của VASEP v/v tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản nhập khẩu từ New Zealand để chế biến XK vào EU
381/KN-VP 17/05/2024 Công văn Công văn 381/KN-VP: thông báo địa chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính liên quan thuộc thẩm quyền của Cục Kiểm ngư
62/CV-VASEP 14/05/2024 Công văn Công văn 62/CV-VASEP: đề xuất giải pháp hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư kinh doanh
54/CV-VASEP 13/05/2024 Công văn Công văn 54/CV-VASEP: Báo cáo, kiến nghị một số bất cập tại NĐ 37/2024/NĐ-CP, NĐ 38/2024/NĐ-CP và một số quy định hiện hành liên quan
2538/CNN-CCPT 09/04/2024 Công văn Công văn 2538/CNN-CCPT: cập nhật Danh sách thị trường yêu cầu thẩm định, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu đối với thị trường Moldova