Công văn 1045/TTg-PL: rà soát vương mắc của các thông tư

1045/TTg-PL
07/11/2022
Thủ tướng Chính phủ
Ngày 07/11/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký ban hành Công văn 1045/TTg-PL về việc rà soát vướng mắc của các thông tư.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương chỉ đạo rà soát toàn bộ các thông tư đang còn hiệu lực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, ngành để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giảm bớt các thủ tục, yêu cầu không cần thiết, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp và đời sống Nhân dân; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 01/12/2022.

- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát quy định của các thông tư, phát hiện vướng mắc, bất cập, những nội dung không còn phù hợp với thực tiễn và đề xuất giải pháp xử lý gửi các bộ, cơ quan liên quan để kịp thời nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung