Bản chính thức của Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14

45/2019/QH14
20/11/2019
Quốc hội
Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua vào ngày 20/11/2019 với nhiều nội dung nổi bật sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2021.

So với Bộ luật Lao động 2012, Bộ luật Lao động sửa đổi 2019 có nhiều nội dung mới như:

- Tăng tuổi nghỉ hưu với người lao động

- Dịp lễ Quốc khánh được nghỉ 2 ngày

- Quy định số giờ làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ/năm

- Mở rộng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

- Không còn quy định hợp đồng lao động theo mùa vụ...

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.