SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
05/2022/TT-BCT 18/02/2022 04/04/2022 Thông tư Thông 05/2022/TT-BCT: quy định quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực
01/2022/TT-BTC 11/01/2022 25/02/2022 Thông tư Thông 01/2022/TT-BTC: quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước do quan trung ương thực hiện
01/2022/TT-BNNPTNT 18/02/2022 04/03/2022 Thông tư Thông 01/2022/TT-BNNPTNT: Sửa đổi, bổ sung một số Thông trong lĩnh vực thủy sản
112/2021/TT-BTC 15/12/2021 01/02/2022 Thông tư Thông 112/2021/TT-BTC: quy định mức thu, nộp, quản sử dụng phí trong lĩnh vực quản nuôi trồng thủy sản
28/2021/TT-BYT 20/12/2021 02/02/2022 Thông tư Thông 28/2021/TT-BYT: ban hành danh mục TP, PGTP dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng TP đã được xác định MSHH theo danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam phục vụ cho kiểm tra nhà nước về ATTP đối với TPNK
14/2021/TT-BNNPTNT 01/12/2021 01/06/2022 Thông tư Thông 14/2021/TT-BNNPTNT: ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giống thuỷ sản
16/2021/TT-BYT 08/11/2021 10/11/2021 Thông tư Thông 16/2021/TT-BYT: quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2
94/2021/TT-BTC 02/11/2021 17/12/2021 Thông tư Thông 94/2021/TT-BTC: quy định mức thu, chế độ thu, nộp, phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản
94/2021/TT-BTC 02/11/2021 17/12/2021 Thông tư Thông 94/2021/TT-BTC: quy định mức thu, chế độ thu, nộp, phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản
18/2021/TT-BTNMT 29/10/2021 15/12/2021 Thông tư Thông 18/2021/TT-BTNMT: quy định mức tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ Bộ Tài nguyên Môi trường
11/2021/TT-BNNPTNT 20/09/2021 06/11/2021 Thông tư Thông 11/2021/TT-BNNPTNT: ban hành Bảng số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản nhà nước của Bộ NN&PTNT danh mục hàng hóa XNK phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực NN&PTNT
14/2021/TT-NHNN 07/09/2021 07/09/2021 Thông tư Thông 14/2021/TT-NHNN: sửa đổi Thông 01/2020/TT-NHNN quy định về việc TCTD, chi nhánh NHNN cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
74/2021/TT-BTC 27/08/2021 12/10/2021 Thông tư Thông 74/2021/TT-BTC: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
67/2021/TT-BTC 05/08/2021 19/09/2021 Thông tư Thông 67/2021/TT-BTC: quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm
68/2021/TT-BTC 06/08/2021 06/08/2021 Thông tư Thông 68/2021/TT-BTC: quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
47/2021/TT-BTC 24/06/2021 01/07/2021 Thông tư Thông 47/2021/TT-BTC: quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
02/2021/TT-BCT 11/06/2021 27/06/2021 Thông tư Thông 02/2021/TT-BCT: quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam Liên hiệp Vương quốc Anh Bắc Ai-len
28/2021/TT-BTC 27/04/2021 01/07/2021 Thông tư Thông 28/2021/TT-BTC: Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12
19/2021/TT-BTC 18/03/2021 03/05/2021 Thông tư Thông 19/2021/TT-BTC: hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
03/2021/TT-NHNN 02/04/2021 17/05/2021 Thông tư Thông 03/2021/TT-NHNN: sửa đổi Thông 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19