Nghị định 84/2023/NĐ-CP: sửa đổi Nghị định 129/2022/NĐ-CP ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định RCEP giai đoạn 2022 – 2027

84/2023/NĐ-CP
01/12/2023
01/12/2023
Chính phủ
Ngày 01/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 84/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 129/2022/NĐ-CP ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) giai đoạn 2022 - 2027.

Theo đó, Nghị định 84 bổ sung 02 quốc gia được áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam bao gồm:

- Cộng hòa Liên bang Mianma;

- Cộng hòa Philippine.

Bổ sung giai đoạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực:

- Năm 2022: Từ ngày 04/3/2022 - 31/12/2022 đối với Cộng hòa Liên bang Mianma;

- Năm 2023: Từ ngày 01/01/2023 - 31/12/2023 đối với Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma; từ ngày 02/6/2023 - 31/12/2023 đối với Cộng hòa Philippine.

Hàng hóa được nhập khẩu từ Cộng hòa Liên bang Mianma và đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu từ ngày 04/3/2022, hàng hóa được nhập khẩu từ Cộng hòa Phi-líp-pin và đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu từ ngày 02/6/2023 đến trước ngày 01/12/2023 sẽ được cơ quan hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa khi:

Đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng thuế suất RCEP theo quy định tại Nghị định 84/2023 và Nghị định số 129/2022/NĐ-CP.

Nộp thuế theo mức thuế cao hơn thì theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/12/2023.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
05/2024/NĐ-CP 24/01/2024 Nghị định Nghị định số 05/2024/NĐ-CP: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia giai đoạn 2023-2024
38/2024/NĐ-CP: 05/04/2024 20/05/2024 Nghị định Nghị định 38/2024/NĐ-CP: quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
37/2024/NĐ-CP 04/04/2024 19/05/2024 Nghị định Nghị định 37/2024/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2019/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Thủy sản 2017
05/2024/NĐ-CP 05/04/2024 24/01/2024 Nghị định Nghị định số 05/2024/NĐ-CP: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia giai đoạn 2023-2024
12/2024/NĐ-CP 05/02/2024 05/02/2024 Nghị định Nghị định 12/2024/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất và Nghị định 10/2023/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
78/2023/NĐ-CP 07/11/2023 22/12/2023 Nghị định Nghị định 78/2023/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước
68/2023/NĐ-CP 07/09/2023 07/09/2023 Nghị định Nghị định 68/2023/NĐ-CP: sửa đổi Nghị định 115/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CPTPP
44/2023/NĐ-CP 30/06/2023 01/07/2023 Nghị định Nghị định 44/2023/NĐ-CP: quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của quốc hội