Công văn 1526/VPCP-KGVX: kết quả 5 năm thực hiện Nghị định 09/2016/NĐ-CP tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm

1526/VPCP-KGVX:
10/03/2023
Chính phủ
Ngày 10/3/2023, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn 1526/VPCP-KGVX về kết quả 5 năm thực hiện Nghị định 09/2016/NĐ-CP tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có ý kiến như sau:

- Các Bộ: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục thông tin, tuyên truyền, đối thoại nhằm tăng cường sự đồng thuận, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp và chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị định 09/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm.

- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, NN&PTNT, Tư pháp và các bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi bổ sung Nghị định số 09/2016/NĐ-CP theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP và Công văn số 10520/VPCP-KGVX


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
78/CV-VASEP 13/06/2024 Công văn Công văn 78/CV-VASEP: Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động Quý II và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý III, IV năm 2024
3263/BTNMT-TNN 23/05/2024 Công văn Công văn 3263/BTNMT-TNN: triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023
72/CV-VASEP 21/05/2024 Công văn Công văn 72/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)
70/CV-VASEP 20/05/2024 Công văn Công văn 70/CV-VASEP: xem xét giải quyết nội dung báo cáo-kiến nghị theo CV 43/CV-VASEP ngày 08/4/2024 của VASEP v/v tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản nhập khẩu từ New Zealand để chế biến XK vào EU
381/KN-VP 17/05/2024 Công văn Công văn 381/KN-VP: thông báo địa chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính liên quan thuộc thẩm quyền của Cục Kiểm ngư
62/CV-VASEP 14/05/2024 Công văn Công văn 62/CV-VASEP: đề xuất giải pháp hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư kinh doanh
54/CV-VASEP 13/05/2024 Công văn Công văn 54/CV-VASEP: Báo cáo, kiến nghị một số bất cập tại NĐ 37/2024/NĐ-CP, NĐ 38/2024/NĐ-CP và một số quy định hiện hành liên quan
2538/CNN-CCPT 09/04/2024 Công văn Công văn 2538/CNN-CCPT: cập nhật Danh sách thị trường yêu cầu thẩm định, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu đối với thị trường Moldova