Công văn 1526/VPCP-KGVX: kết quả 5 năm thực hiện Nghị định 09/2016/NĐ-CP tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm

1526/VPCP-KGVX:
10/03/2023
Chính phủ
Ngày 10/3/2023, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn 1526/VPCP-KGVX về kết quả 5 năm thực hiện Nghị định 09/2016/NĐ-CP tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có ý kiến như sau:

- Các Bộ: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục thông tin, tuyên truyền, đối thoại nhằm tăng cường sự đồng thuận, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp và chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị định 09/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm.

- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, NN&PTNT, Tư pháp và các bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi bổ sung Nghị định số 09/2016/NĐ-CP theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP và Công văn số 10520/VPCP-KGVX


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1377/TĐC-TBT 12/05/2023 Công văn Công văn 1377/TĐC-TBT: cảnh báo đối với dự thảo quy định của Nam Phi về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm bao gói sẵn
56/CCPT-CL1 17/05/2023 Công văn Công văn 56/CCPT-CL1: quy định của Ukraina về mẫu chứng thư
Văn bản của 14 Hiệp hội ngành hàng 16/05/2023 Công văn Văn bản của 14 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường v.v Góp ý đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức chi phí tái chế ...
Văn bản của 05 Hiệp hội ngành hàng 12/05/2023 Công văn Văn bản của 05 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung và cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm (Dự thảo sau cuộc họp Thẩm định Dự thảo ngày 10/3/2023)
4296/BTC-CST 28/04/2023 Công văn Công văn 4296/BTC-CST: rà soát đề xuất giảm chi phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp
618/TCTS-KTTS 27/04/2023 Công văn Công văn 618/TCTS-KTTS: sử dụng Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đã cấp
Văn bản của 08 Hiệp hội doanh nghiệp 27/04/2023 Công văn Văn bản của 08 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam v.v góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội
35/CV-VASEP 24/04/2023 Công văn Công văn 35/CV-VASEP: vướng mắc trong quy định về khai báo và đóng BHXH tại Quyết định 490/QĐ-BHXH