Công văn 138/TCTCCTTHC: xử lý phản ánh, kiến nghị của các cơ quan thành viên Hội đồng tư vấn

138/TCTCCTTHC
31/12/2023
03/01/2024
Chính phủ
Ngày 31/12/2023, Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính Ngô Hải Phan đã ký ban hành Công văn 138/TCTCCTTHC gửi Bộ Tài chính về việc xử lý phản ánh, kiến nghị của các cơ quan thành viên Hội đồng tư vấn.

Theo đó, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ nhận được 04 phản ánh, kiến nghị của 02 cơ quan thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (Công văn 108/CV-VASEP) về khó khăn, vướng mắc liên quan đến phạm vi chức năng của Bộ Tài chính (chi tiết theo Phụ lục gửi kèm).

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao (Quyết định số 932/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ), Tổ công tác trân trọng đề nghị Quý Bộ xem xét xử lý, trả lời trực tiếp cho các Hiệp hội có phản ánh, kiến nghị trước ngày 15 tháng 01 năm 2024. Đồng thời, gửi đến Văn phòng Chính phủ - Cơ quan thường trực Tổ công tác để tổng hợp, báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
708/CCPT-ATTP 15/04/2024 Công văn Công văn số 708/CCPT-ATTP: mẫu chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Vương quốc Anh.
48/CV-VASEP 16/04/2024 Công văn Công văn 48/CV-VASEP: Báo cáo, đề xuất việc tham vấn & kiến nghị với CQTQ Nhật Bản về bất cập trong ngưỡng chấp nhận chỉ tiêu kháng sinh Doxycycline áp dụng trong kiểm soát thủy sản NK vào Nhật Bản
43/CV-VASEP 08/04/2024 Công văn Công văn 43/CV-VASEP: kiến nghị xem xét tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản NK từ New Zealand để chế biến xuất khẩu đi EU
47/CV-VASEP 15/04/2024 Công văn Công văn 47/CV-VASEP: Đề nghị bãi bỏ hạn ngạch đối với tôm Việt Nam nhập khẩu vào Hàn Quốc
44/CV-VASEP 08/04/2024 Công văn Công văn 44/CV-VASEP: báo cáo tình hình SX XK thủy sản và các vướng mắc, khó khăn, kiến nghị giải pháp tháo gỡ của DN thủy sản
2555/BNN-CCPT 09/04/2024 Công văn Công văn 2555/BNN-CCPT: Thực hiện công tác ATTP và chống khai thác IUU đối với tàu cá
37/CV-VASEP 25/03/2024 Công văn Công văn 37/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
1834/BNN-CCPT 13/03/2024 Công văn Công văn 1834/BNN-CCPT: cập nhật Danh sách thị trường yêu cầu thẩm định, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu đối với thị trường Israel