Thông tư số 19/2011/TT - NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối

19/2011/TT
24/08/2011
15/10/2011
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày 24/8/2011, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 19/2011/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Thông tư tập trung quy định các vấn đề sau:

1. Phạm vi điều chỉnh của Thông tư về quản lý ngoại hối đối với việc thực hiện khoản vay nước ngoài của DN thông qua hình thức phát hành trái phiếu quốc tế không được Chính phủ bảo lãnh ra thị trường tài chính quốc tế.

2. Hồ sơ, thủ tục thực hiện việc xác nhận hạn mức phát hành trái phiếu quốc tế của DN không được Chính phủ bảo lãnh.

3. Hồ sơ, thủ tục, quy trình thực hiện việc đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của DN thông qua hình thức phát hành trái phiếu quốc tế của DN không được Chính phủ bảo lãnh.

4. Trách nhiệm của các DN, tổ chức tín dụng được phép trong việc thực hiện khoản vay nước ngoài thông qua hình thức phát hành trái phiếu quốc tế.

5. Cơ chế báo cáo áp dụng với DN và các tổ chức tín dụng được phép đối với việc thực hiện khoản phát hành trái phiếu quốc tế. 

6. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm và tổ chức thực hiện Thông tư.

Thông tư 19 Thông tư 19


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
06/2024/TT-BNNPTNT 06/05/2024 Thông tư Thông tư 06/2024/TT-BNNPTNT: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá
02/2024/TT-BKHCN 28/04/2024 01/06/2024 Thông tư Thông tư 02/2024/TT-BKHCN: quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.
02/2024/TT-BKHCN 28/03/2024 01/06/2024 Thông tư Thông tư 02/2024/TT-BKHCN: quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa
01/2024/TT-BNNPTNT 02/02/2024 11/03/2024 Thông tư Thông tư số 01/2024/TT-BNNPTNT: bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ NN&PTNT và danh mục hàng hóa XNK phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực NN&PTNT
01/2024/TT-BNNPTNT 02/02/2024 20/03/2024 Thông tư Thông tư 01/2024/TT-BNNPTNT: bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ NN&PTNT và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực NN&PTNT.
01/2024/TT-BCT 15/01/2024 01/03/2024 Thông tư Thông tư 01/2024/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2016/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu
29/2023/TT-BYT 30/12/2023 15/02/2024 Thông tư Thông tư 29/2023/TT-BYT: hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm
15/2023/TT-BNNPTNT 15/12/2023 05/02/2024 Thông tư Thông tư 15/2023/TT-BNNPTNT: bãi bỏ các thông tư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.