Công văn 8253/NHNN-CSTT: tăng trưởng tín dụng 2022

8253/NHNN-CSTT
22/11/2022
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày 22/11/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Công văn 8253/NHNN-CSTT về việc tăng trưởng tín dụng 2022.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) còn hạn mức tăng trưởng tín dụng chủ động cân đối điều hoà nguồn vốn, tỷ lệ đảm bảo an toàn, tích cực giải ngân tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các lĩnh vực là động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ nhưng phải đảm bảo thanh khoản ổn định, an toàn hoạt động ngân hàng, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
3511/BHXH-TST 18/11/2022 Công văn Công văn 3511/BHXH-TST: tăng cường giải pháp thực hiện giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp những tháng cuối năm 2022 do BHXH Việt Nam ban hành
1637/QLCL-CL1 30/11/2022 Công văn Công văn 1637/QLCL-CL1: đăng ký danh sách cơ sở xuất khẩu vào Ấn Độ
39/VASEP-VPĐD 21/10/2022 Công văn Công văn 39/VASEP-VPĐD: ý kiến góp ý về cơ chế hồ sơ khai thác thủy sản của Nhật Bản (JCDS)
93/CV-VASEP 16/11/2022 Công văn Công văn 93/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông tư về việc bãi bỏ Thông tư số 28/2019/TT-BNNPTNT
7591/BNN-PC 11/11/2022 Công văn Công văn 7591/BNN-PC: phản ánh vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế các Thông tư do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành, liên tịch ban hành
1045/TTg-PL 07/11/2022 Công văn Công văn 1045/TTg-PL: rà soát vương mắc của các thông tư
92/CV-VASEP 15/11/2022 Công văn Công văn 92/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở SX, KD đủ điều kiện ATTP
91/CV-VASEP 15/11/2022 Công văn Công văn 91/CV-VASEP: rà soát và đề xuất sửa đổi Nghị định 09/2016/NĐ-CP của Chính phủ về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm