Công văn 115/2020/CV-VASEP: bổ sung thông tin về quy trình và công nghệ chế biến các SP thuỷ hải sản để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động CBTS

115/2020/CV-VASEP
28/08/2020
Tổng cục Thủy sản
Ngày 28/8/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 115/2020/CV-VASEP gửi Tổng cục Thuế v.v bổ sung thông tin về quy trình và công nghệ chế biến các SP thuỷ hải sản để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động CBTS

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) chân thành cảm ơn Tổng cục Thuế đã xem xét kiến nghị của Hiệp hội tại văn bản số 104/2020/CV-VASEP ngày 30/7/2020 v/v vướng mắc trong chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chế biến thủy sản, và tổ chức cuộc họp ngày 14/8/2020 giữa Quý Tổng cục với đại diện VASEP, Tổng cục Thủy sản và đại diện doanh nghiệp (DN) nhằm tháo gỡ, giải quyết kiến nghị của Hiệp hội.

Bên cạnh kết luận của lãnh đạo Tổng cục tại cuộc họp kể trên v/v có ngay văn bản xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp & PTNT và Bộ Kế hoạch Đầu tư, thì Lãnh đạo Tổng cục cũng đề nghị Hiệp hội cung cấp thêm các thông tin về quy trình và công nghệ chế biến của các nhóm hàng thuỷ sản khác nhau có đặc thù hoạt động chế biến theo đúng thực tiễn và đã được quy định tại Luật An toàn thực phẩm và Quyết định 27/2018/QĐ-TTg. Theo đó, Hiệp hội đã tổng hợp thêm nữa từ các DN hội viên trong 2 tuần qua và xin cập nhật báo cáo với Quý Tổng cục như sau:

I. Các nhóm sản phẩm thuỷ hải sản chế biến:

1. Các sản phẩm cá tra.

2. Các sản phẩm tôm.

3. Các sản phẩm cá ngừ.

4. Các sản phẩm nhuyễn thể hai vỏ (nghêu, ngao, sò...).

5. Các sản phẩm nhuyễn thể chân đầu (mực lá, mực nang, mực ống, bạch tuộc...).

6. Các sản phẩm thủy hải sản khác (các loại cá biển, sản phẩm phối trộn surimi,...).

II. Các phương pháp công nghiệp áp dụng để chế biến các sản phẩm thuỷ hải sản đông lạnh

1. Bảo quản bằng đá lạnh

2. Cấp đông và bảo quản lạnh đông

3. Sử dụng máy dò kim loại.

Trên tinh thần cuộc họp ngày 14/8/2020, Hiệp hội VASEP trân trọng đề nghị Quý Tổng cục sớm có văn bản xin ý kiến của 2 Bộ (NNPTNT và KHĐT), cũng như xem xét các nội dung thông tin thực tiễn kể trên để giải quyết vướng mắc cho cộng đồng DN thuỷ sản.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1873/TCT-TTKT 01/06/2022 Công văn Công văn 1873/TCT-TTKT: Tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế
40/CV-VASEP 09/06/2022 Công văn Công văn 40/CV-VASEP: bổ sung quy định về chuyển mục đích sử dụng sang tiêu thụ nội địa từ thuỷ sản có nguồn gốc nhập khẩu để SXXK, GCXK
39/CV-VASEP 09/06/2022 Công văn Công văn 39/CV-VASEP: tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Tài chính
32/CV-VASEP 27/05/2022 Công văn Công văn 32/CV-VASEP: góp ý dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
1683/TCHQ-GSQL 12/06/2022 Công văn Công văn 1683/TCHQ-GSQL 2022: thời gian chuyển đổi thực hiện C/O mẫu D mới
580/QLCL-CL1 09/05/2022 09/05/2022 Công văn Công văn 580/QLCL-CL1: FSVPS bổ sung doanh nghiệp vào danh sách được phép XK vào Liên minh kinh tế Á – Âu
26/CV-VASEP 11/05/2022 Công văn Công văn 26/CV-VASEP: góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng đối với thực phẩm
1244/LĐTBXH-VL 21/05/2022 Công văn Công văn 1244/LĐTBXH-VL: thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ