Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (05/01 – 11/01/2024, Yên/Kg)

            Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (05/01 – 11/01/2024, Yên/Kg)

Xuất xứ

Giá thấp

Giá cao

Cá ngừ mắt to (Thunnus obesus)

Nhật Bản

1.700

5.000

Cape Town

2.300

3.000

New Caledonia

2.200

2.200

Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares)

Nhật Bản

1.300

4.000

Cape Town

2.000

2.000

New Caledonia

1.000

1.600

Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus obesus Lowe)

Australia

3.500

5.500

New Zealand

3.000

3.400

Cape Town

2.600

4.800

Cá ngừ vây xanh (Thunnus thynnus)

Nhật Bản

2.700

13.000

Nhật Bản (Set net)

2.500

2.800

Nhật Bản (Sein net)

2.700

3.300

Boston

4.000

4.600

Canada

4.000

4.500

Hy Lạp

3.300

3.700

Cầu gai (Loxechinus albus)

Nhật Bản (trắng, lớn, 300g)

28.000

170.000

Nhật Bản (trắng, TB, 150g)

 

 

Nhật Bản (đỏ, lớn, 300g)

7.000

30.000

Nhật Bản (đỏ, TB, 150g)

5.500

6.500

Nhật Bản (100g)

 

 

Trung Quốc - Hàn Quốc (lớn, 280g)

7.000

10.000

Trung Quốc - Hàn Quốc (TB, 150g)

3.000

3.500

Mỹ (lớn, 300g)

7.500

8.500

Mỹ (trung bình, 150g)

2.500

2.700

Tôm sống Kuruma (Penaeus japonicus Bate)

Nhật Bản

2.600

12.500

Trung Quốc

-

-

Tôm Cocktail (Penaeopsis akayebi)

Nhật Bản

2.500

7.000

Tôm chì (Pandalus nipponensis Yokoya)

Nhật Bản

2.000

25.000

Tôm Shiba (Metapenaeus joyneri)

Nhật Bản

400

660