Công văn 91/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo phiên bản 17/6/2020 TT sửa đổi, bổ sung TT 21/2018/TT-BNNPTNT

91/2020/CV-VASEP
01/07/2020
VASEP
Ngày 01/7/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 91/2020/CV-VASEP gửi Tổng cục thủy sản, Cục Thú y, Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản v.v góp ý Dự thảo phiên bản 17/6/2020 TT sửa đổi, bổ sung TT 21/2018/TT-BNNPTNT

Phúc đề nghị của Tổng cục Thuỷ sản về việc góp ý cho Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT (Thông tư 21) phiên bản ngày 17/6/2020 (sau đây gọi là Dự thảo), sau khi tập hợp các góp ý từ các DN Hội viên, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) có ý kiến như sau:

I. Góp ý nội dung trong dự thảo:

1. Mẫu số 1 Phụ lục II "Báo cáo sản lượng thủy sản qua cảng": đề nghị bỏ

2. Mẫu số 5 Phụ lục III “Mẫu phiếu mô tả nguyên liệu sử dụng để chế biến xuất khẩu”: đề nghị bỏ.

3. Bổ sung cấp Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản cho nguyên liệu Ruốc biển.

4. Xem xét, tiếp thu các góp ý-đề xuất của VASEP tại 2 văn bản trước đây:

- Phần A của công văn số 43/2020/VASEP-VPĐD ngày 25/5/2020 góp ý cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21 vì các nội dung này vẫn chưa được xem xét tiếp thu trong Dự thảo;

- Các nội dung từ số 1 đến số 2 và số 4 đến số 6 trong công văn 22/2020/CV-VASEP ngày 18/2/2020 của VASEP về đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư 21 vì các nội dung này vẫn chưa được tiếp thu và bổ sung vào trong Dự thảo.

II. Ý kiến về các vấn đề được nêu bổ sung từ cuộc họp Tổ IUU ngày 25/6/2020 (chuẩn bị cho cuộc họp trực tuyến với DG-MARE):

Tại cuộc họp nói trên, có thêm hai đề xuất được nêu ra gồm:

a) Kiểm soát toàn bộ nguyên liệu hải sản khai thác vào nhà máy chế biến (bao gồm cả hàng nguyên liệu NK và hàng nguyên liệu khai thác trong nước) theo nguyên tắc IUU thay vì chỉ kiểm soát nguyên liệu sẽ XK đi EU.

b)Bổ sung hoạt động kiểm soát nguyên liệu và sản phẩm hải sản khai thác tồn kho tại nhà máy chế biến.                                        

Về hai đề xuất này, sau khi VP Hiệp hội gửi tham vấn ý kiến từ DN hải sản, xin có ý kiến: Hai đề xuất trên không phù hợp với quy định hiện hành của Việt Nam, các thông lệ quốc tế và gây thêm khó khăn, phát sinh thêm thủ tục hành chính cho DN, do đó đề nghị Ban Soạn thảo xem xét không bổ sung vào dự thảo.

Hiệp hội VASEP trân trọng đề nghị Tổng cục và các Cục liên quan của Bộ NNPTNT sớm sửa đổi, bổ sung phù hợp vào Dự thảo nhằm đảm bảo Thông tư mới được ban hành tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đáp ứng các yêu cầu của EU nhưng không tạo thêm gánh nặng về thủ tục hành chính cho cộng đồng DN.

Đỗ Hương


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1523/BTC-TCHQ 18/02/2021 Công văn Công văn 1523/BTC-TCHQ: ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu
14/CV-VASEP 19/02/2021 Công văn Công văn 14/CV-VASEP: Góp ý Thông tư thay thế Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT - kiến nghị không đưa các sản phẩm chế biến từ động vật, SP động vật thuỷ sản vào Danh mục kiểm dịch theo Luật Thú y
859/BNN-QLCL 09/02/2021 Công văn Công văn 859/BNN-QLCL: tăng cường hiệu quả kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản
13/2021/CV-VASEP 04/02/2021 Công văn Công văn 13/2021/CV-VASEP: kiến nghị có phương án “kiểm dịch tại cảng, kéo hàng về kho DN chờ thông quan” để giải quyết vướng mắc của thực tế
49/XNK-NS 21/01/2021 Công văn Công văn 49/XNK-NS: Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông qua hàng hoá nhâp khẩu
115/CV-VASEP 28/08/2020 Công văn Công văn 115/CV-VASEP: bổ sung thông tin về quy trình và công nghệ chế biến các SP thuỷ hải sản để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động CBTS
06/2021/CV-VASEP 06/01/2021 Công văn Công văn 06/2021/CV-VASEP: Giải quyết vướng mắc về xác định sản phẩm thuỷ sản sơ chế-chế biến trong quy định ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp
144/2020/CV-VASEP 17/12/2020 Công văn Công văn 144/CV-VASEP: tăng giá cước, phụ phí thuê cont và tình trạng thiếu container cho XNK của các hãng tàu biển