Công văn 34/CV-VASEP: đề xuất sửa, thay đổi một số vị trí công việc trong nhà máy chế biến thuỷ sản thuộc danh mục NNĐHNH thay vì toàn bộ công việc “chế biến thuỷ, hải sản” trong chuỗi SX tại nhà máy là NNĐHNH

34/CV-VASEP
24/03/2021
VASEP
Ngày 24/3/2021, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 34/CV-VASEP gửi Cục An toàn Lao động v.v đề xuất sửa, thay đổi một số vị trí công việc trong nhà máy chế biến thuỷ sản thuộc danh mục NNĐHNH thay vì toàn bộ công việc “chế biến thuỷ, hải sản” trong chuỗi SX tại nhà máy là NNĐHNH

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Lao động - TBXH, ngày 18/3/2021, Cục An toàn Lao động đã chủ trì cuộc họp với đại diện Hiệp hội VASEP và đại diện của một số đơn vị của Bộ (Vụ Pháp chế, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) để trao đổi về các kiến nghị của Hiệp hội nêu tại văn bản số 22/CV-VASEP ngày 11/3/2021 v/v kiến nghị tháo gỡ bất cập của nhà máy CBTS liên quan đến các quy định danh mục NNĐHNH. Theo kết luận tại cuộc họp, Hiệp hội xin báo cáo và đề xuất cụ thể như sau:

Ngành chế biến thủy sản là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của đất nước, và đã có nhiều sự phát triển. Sau hơn 20 năm kể từ năm 1999 (thời điểm Bộ LĐTBXH ban hành Quyết định tạm thời số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 3/3/1999 về danh mục “nghề, công việc NNĐHNH), ngành chế biến thủy sản đã có nhiều thay đổi và cải thiện.

Bên cạnh đó, cụm từ "chế biến thuỷ, hải sản" là bao trùm tất cả các vị trí công việc khác nhau trong dây chuyền sản xuất, chế biến thuỷ sản. Trong đó, nhiều vị trí công việc trong nhà máy chế biến thủy sản đều có điều kiện lao động đã được cải thiện và bản chất công việc không đòi hỏi sử dụng nhiều sức lực, sự nhàm chán, tiếp xúc hoá chất hoặc nguy hiểm độc hại. Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ LĐ-TBXH ban hành danh mục nghề, công việc NNĐHNH và nghề, công việc đặc biệt NNĐHNH thì "chế biến thủy, hải sản đông lạnh” vẫn tiếp tục bị xếp vào nhóm NNĐHNH loại IV (như QĐ 1990 kể trên) sẽ tiếp tục gây bất cập, khó khăn cho doanh nghiệp. Vì vậy, Hiệp hội kiến nghị không dùng cụm từ ”chế biến thủy, hải sản đông lạnh” vào danh mục nghề NNĐHNH mà cần xem xét, đánh giá cụ thể lại các vị trí công việc cụ thể trong chuỗi chế biến thủy, hải sản để chỉ xác định một số vị trí công việc thuộc nhóm NNĐHNH.

Để có cơ sở xác lập các vị trí công việc trong chế biến thuỷ sản đông lạnh thuộc nghề NNĐHNH và làm cơ sở cho việc sửa đổi-bổ sung Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH, Hiệp hội đề xuất và ủng hộ việc Quý Cục chủ trì đề nghị Bộ LĐTBXH tổ chức khảo sát, đánh giá tại một số doanh nghiệp chế biến thủy sản đại diện trong thời gian sớm nhất của năm 2021. Hiệp hội mong sớm nhận được kế hoạch của Quý Cục và sẽ phối hợp, trao đổi chi tiết về chương trình khảo sát-đánh giá cũng như sửa đổi Thông tư 11/2020 kể trên.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
453/QLCL-CL1 14/04/2021 Công văn Công văn 453/QLCL-CL1: mẫu chứng thư cho các lô hàng thuỷ sản xuất khẩu vào EU
1723/TCHQ-TXNK 12/04/2021 Công văn Công văn 1723/TCHQ-TXNK: phân loại mặt hàng surimi (chả cá) đông lạnh
33/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 33/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Đề án phát triển ngành chế biến thuỷ hải sản
32/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 32/CV-VASEP: cảm ơn Lãnh đạo Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã xác định sản phẩm thuỷ sản là chế biến, để thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN
31/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 31/CV-VASEP: cảm ơn Lãnh đạo Bộ NNPTNT đã có ý kiến hỗ trợ với Bộ Tài chính - xác định sản phẩm thuỷ sản là chế biến, để thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN
30/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 30/CV-VASEP: cảm ơn Lãnh đạo Tổng cục Thống kê đã có ý kiến hỗ trợ với Bộ Tài chính v/v xác định sản phẩm thuỷ sản là chế biến, để thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN
29/CV-VASEP 19/03/2021 Công văn Công văn 29/CV-VASEP: Kiến nghị xem xét điều chỉnh chỉ tiêu Phospho, Nito, Amoni trong QCVN nước thải chế biến thuỷ sản sau xử lý
28/CV-VASEP 19/03/2021 Công văn Công văn 28/CV-VASEP: Báo cáo, đề xuất với Bộ TNMT xem xét điều chỉnh chỉ tiêu Phospho, Nito, Amoni trong QCVN nước thải chế biến thuỷ sản sau xử lý