Công văn 14/CV-VASEP: Góp ý Thông tư thay thế Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT - kiến nghị không đưa các sản phẩm chế biến từ động vật, SP động vật thuỷ sản vào Danh mục kiểm dịch theo Luật Thú y

14/CV-VASEP
19/02/2021
VASEP
Ngày 19/02/2021, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 14/CV-VASEP gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT, Vụ Pháp chế (Bộ NNPTNT), Cục Thú y v.v Góp ý Thông tư thay thế Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT - kiến nghị không đưa các sản phẩm chế biến từ động vật, SP động vật thuỷ sản vào Danh mục kiểm dịch theo Luật Thú y

Tháng 1/2021, Hiệp hội nhận được Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 (mã số HS đối với danh mục hàng hoá thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ NNPTNT). Đại diện Hiệp hội cũng đã được tham dự Hội thảo ngày 25-26/1/2021 do Lãnh đạo Vụ Pháp chế chủ trì, để trao đổi & góp ý cho Dự thảo. Sau khi nghiên cứu Dự thảo, trao đổi với các doanh nghiệp hội viên liên quan, Hiệp hội có các góp ý-kiến nghị như sau:

Thống nhất cao việc cụ thể hoá các quyết nghị trong các Nghị quyết (19 & 02) của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành bằng việc chi tiết mỗi sản phẩm có mã H/S sẽ thuộc danh mục kiểm tra chuyên ngành bởi quy định của Luật nào (Thú y, ATTP hay Chất lượng hàng hoá) trong phạm vi hàng hoá quản lý bởi Ngành Nông nghiệp PTNT.   

Hiệp hội cũng đánh giá cao cách trình bày ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu của Dự thảo và ủng hộ hoàn toàn việc phải kiểm dịch các động vật & sản phẩm động vật sống, tươi, ướp hoặc không ướp đá vì đây là các đối tượng có nguy cơ mang theo các mầm bệnh lây lan ra môi trường và là tác nhân có thể gây bệnh cho vật nuôi.

Tuy nhiên, nhiều sản phẩm chế biến từ động vật-sản phẩm động vật hoặc sản phẩm có chứa “sản phẩm động vật” (hàng khô, đồ hộp, nấu chín, ăn liền, đông lạnh…) vẫn đang tiếp tục thuộc danh mục phải KIỂM DỊCH (theo Luật Thú y) là chưa phù hợp. Việc duy trì mở rộng các đối tượng/danh mục “hàng chế biến” phải kiểm dịch như Dự thảo là biện pháp quá mức và không cần thiết, chưa phù hợp với chủ trương cắt giảm danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, với quy định pháp luật cũng như thông lệ quốc tế hiện hành.

Do vậy, trong khuôn khổ mục tiêu thực hiện các Nghị quyết cải cách của Chính phủ (NQ 19/2018, NQ 19/2017, NQ 02/2020 và NQ 02/2021) và các nghiên cứu, đánh giá của chúng tôi, Hiệp hội VASEP tiếp tục kiến nghị Bộ NNPTNT không đưa các sản phẩm thuỷ sản chế biến từ động vật-sản phẩm động vật hoặc sản phẩm có chứa “sản phẩm động vật” (hàng khô, đồ hộp, nấu chín, ăn liền, đông lạnh…) vào danh mục phải kiểm dịch (bệnh) theo Luật Thú y, trừ các sản phẩm sống, tươi sống, ướp lạnh. Các sản phẩm chế biến kể trên chỉ chịu kiểm soát theo các quy định của Luật ATTP.

Hiệp hội VASEP trân trọng đề nghị Quý Bộ xem xét, tiếp thu các góp ý-kiến nghị trên để Thông tư thay thế Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT sẽ vừa chặt chẽ cả về quản lý nhà nước, vừa thực hiện được việc cắt giảm phù hợp theo các Nghị quyết 19, 02 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp thuỷ sản nói riêng và toàn ngành nông nghiệp nói chung.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1523/BTC-TCHQ 18/02/2021 Công văn Công văn 1523/BTC-TCHQ: ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu
859/BNN-QLCL 09/02/2021 Công văn Công văn 859/BNN-QLCL: tăng cường hiệu quả kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản
13/2021/CV-VASEP 04/02/2021 Công văn Công văn 13/2021/CV-VASEP: kiến nghị có phương án “kiểm dịch tại cảng, kéo hàng về kho DN chờ thông quan” để giải quyết vướng mắc của thực tế
49/XNK-NS 21/01/2021 Công văn Công văn 49/XNK-NS: Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông qua hàng hoá nhâp khẩu
115/CV-VASEP 28/08/2020 Công văn Công văn 115/CV-VASEP: bổ sung thông tin về quy trình và công nghệ chế biến các SP thuỷ hải sản để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động CBTS
06/2021/CV-VASEP 06/01/2021 Công văn Công văn 06/2021/CV-VASEP: Giải quyết vướng mắc về xác định sản phẩm thuỷ sản sơ chế-chế biến trong quy định ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp
144/2020/CV-VASEP 17/12/2020 Công văn Công văn 144/CV-VASEP: tăng giá cước, phụ phí thuê cont và tình trạng thiếu container cho XNK của các hãng tàu biển
143/2020/CV-VASEP 15/12/2020 Công văn Công văn 143/CV-VASEP: tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và dự kiến KH hoạt động năm 2021