Công văn 124/2020/CV-VASEP: ý kiến của VASEP về dự thảo CV Bộ NNPTNT trả lời Bộ Tài chính về chính sách thuế TNDN cho hoạt động chế biến thuỷ sản

124/2020/CV-VASEP
19/10/2020
VASEP
Ngày 19/10/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 124/2020/CV-VASEP gửi Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản v.v ý kiến của VASEP về dự thảo CV Bộ NNPTNT trả lời Bộ Tài chính về chính sách thuế TNDN cho hoạt động chế biến thuỷ sản

Phúc công văn số 840/CBTTNS-TS ngày 14/10/2020 của Quý Cục v/v góp ý dự thảo công văn Bộ NNPTNT trả lời Bộ Tài chính về chính sách thuế TNDN cho hoạt động chế biến thủy sản, sau khi xem xét Dự thảo Hiệp hội hoàn toàn nhất trí với nội dung văn bản dự thảo kèm theo công văn nói trên.

Vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chế biến thủy sản là vấn đề bức xúc đối của DN thủy sản nhiều năm qua, làm gia tăng gánh nặng chi phí SX của DN, giảm sức cạnh tranh của DN thủy sản Việt Nam. Vì tầm quan trọng của việc hiểu và thống nhất cách áp dụng chính sách thuế TNDN, đề nghị Quý Cục sớm xúc tiến việc trình Lãnh đạo Bộ NNPTNT duyệt phát hành văn bản nói trên tới Bộ Tài chính để sớm giải quyết các vướng mắc liên quan.

Hiệp hội VASEP một lần nữa chân thành cám ơn sự hỗ trợ tích cực thời gian qua của Quý Cục cũng như mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ kịp thời của Quý Cục trong giải quyết các bất cập, vướng mắc của DN trong thời gian tới.

Đỗ Hương


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1523/BTC-TCHQ 18/02/2021 Công văn Công văn 1523/BTC-TCHQ: ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu
14/CV-VASEP 19/02/2021 Công văn Công văn 14/CV-VASEP: Góp ý Thông tư thay thế Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT - kiến nghị không đưa các sản phẩm chế biến từ động vật, SP động vật thuỷ sản vào Danh mục kiểm dịch theo Luật Thú y
859/BNN-QLCL 09/02/2021 Công văn Công văn 859/BNN-QLCL: tăng cường hiệu quả kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản
13/2021/CV-VASEP 04/02/2021 Công văn Công văn 13/2021/CV-VASEP: kiến nghị có phương án “kiểm dịch tại cảng, kéo hàng về kho DN chờ thông quan” để giải quyết vướng mắc của thực tế
49/XNK-NS 21/01/2021 Công văn Công văn 49/XNK-NS: Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông qua hàng hoá nhâp khẩu
115/CV-VASEP 28/08/2020 Công văn Công văn 115/CV-VASEP: bổ sung thông tin về quy trình và công nghệ chế biến các SP thuỷ hải sản để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động CBTS
06/2021/CV-VASEP 06/01/2021 Công văn Công văn 06/2021/CV-VASEP: Giải quyết vướng mắc về xác định sản phẩm thuỷ sản sơ chế-chế biến trong quy định ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp
144/2020/CV-VASEP 17/12/2020 Công văn Công văn 144/CV-VASEP: tăng giá cước, phụ phí thuê cont và tình trạng thiếu container cho XNK của các hãng tàu biển