Công văn 115/CV-VASEP: bổ sung thông tin về quy trình và công nghệ chế biến các SP thuỷ hải sản để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động CBTS

115/CV-VASEP
28/08/2020
VASEP
Ngày 28/8/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 115/CV-VASEP gửi Tổng cục Thuế v.v bổ sung thông tin về quy trình và công nghệ chế biến các SP thuỷ hải sản để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động CBTS

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) chân thành cảm ơn Quý Tổng cục đã xem xét kiến nghị của Hiệp hội tại văn bản số 104/2020/CV-VASEP ngày 30/7/2020 v/v vướng mắc trong chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chế biến thủy sản, và tổ chức cuộc họp ngày 14/8/2020 giữa Quý Tổng cục với đại diện VASEP, Tổng cục Thủy sản và đại diện doanh nghiệp (DN) nhằm tháo gỡ, giải quyết kiến nghị của Hiệp hội.

Bên cạnh kết luận của lãnh đạo Tổng cục tại cuộc họp kể trên v/v có ngay văn bản xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp & PTNT và Bộ Kế hoạch Đầu tư, thì Lãnh đạo Tổng cục cũng đề nghị Hiệp hội cung cấp thêm các thông tin về quy trình và công nghệ chế biến của các nhóm hàng thuỷ sản khác nhau có đặc thù hoạt động chế biến theo đúng thực tiễn và đã được quy định tại Luật An toàn thực phẩm và Quyết định 27/2018/QĐ-TTg. Theo đó, Hiệp hội đã tổng hợp thêm nữa từ các DN hội viên trong 2 tuần qua và xin cập nhật báo cáo với Quý Tổng cục về:

1. Các nhóm sản phẩm thuỷ hải sản chế biến.

2. Các phương pháp công nghiệp áp dụng để chế biến các sản phẩm thuỷ hải sản đông lạnh

Kèm theo tại phụ lục là một số quy trình công nghệ chế biến các sản phẩm thủy sản tiêu biểu.

Trên tinh thần cuộc họp ngày 14/8/2020, Hiệp hội VASEP trân trọng đề nghị Quý Tổng cục sớm có văn bản xin ý kiến của 2 Bộ (NNPTNT và KHĐT), cũng như xem xét các nội dung thông tin thực tiễn kể trên để giải quyết vướng mắc cho cộng đồng DN thuỷ sản.

 


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1523/BTC-TCHQ 18/02/2021 Công văn Công văn 1523/BTC-TCHQ: ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu
14/CV-VASEP 19/02/2021 Công văn Công văn 14/CV-VASEP: Góp ý Thông tư thay thế Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT - kiến nghị không đưa các sản phẩm chế biến từ động vật, SP động vật thuỷ sản vào Danh mục kiểm dịch theo Luật Thú y
859/BNN-QLCL 09/02/2021 Công văn Công văn 859/BNN-QLCL: tăng cường hiệu quả kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản
13/2021/CV-VASEP 04/02/2021 Công văn Công văn 13/2021/CV-VASEP: kiến nghị có phương án “kiểm dịch tại cảng, kéo hàng về kho DN chờ thông quan” để giải quyết vướng mắc của thực tế
49/XNK-NS 21/01/2021 Công văn Công văn 49/XNK-NS: Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông qua hàng hoá nhâp khẩu
06/2021/CV-VASEP 06/01/2021 Công văn Công văn 06/2021/CV-VASEP: Giải quyết vướng mắc về xác định sản phẩm thuỷ sản sơ chế-chế biến trong quy định ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp
144/2020/CV-VASEP 17/12/2020 Công văn Công văn 144/CV-VASEP: tăng giá cước, phụ phí thuê cont và tình trạng thiếu container cho XNK của các hãng tàu biển
143/2020/CV-VASEP 15/12/2020 Công văn Công văn 143/CV-VASEP: tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và dự kiến KH hoạt động năm 2021