Công văn 109/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Thông tư về TXNG, thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo ATTP

109/CV-VASEP
09/09/2021
VASEP
Ngày 09/9/2021, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 109/CV-VASEP tới Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản v.v Góp ý Dự thảo Thông tư về TXNG, thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo ATTP

Phúc công văn 1114/QLCL-CL1 ngày 31/8/2021 của Quý Cục về góp ý Dự thảo Thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (sau đây gọi tắt là Dự thảo),  sua khi tham vấn ý kiến DN thành viên, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), xin có ý kiến góp ý như sau:

I. Góp ý chung: Quy định chưa phù hợp với khu vực sản xuất quy mô nhỏ lẻ/cá nhân, hộ gia đình.

II. Góp ý chi tiết: 

1. Điều 2 của Dự thảo.

2. Điểm e, khoản 2, Điều 9 của Dự thảo.

3. Khoản 1, Điều 10 của Dự thảo

4. Khoản 2 Điều 12 và Khoản 3 Điều 13 của Dự thảo

5. Khoản 1 Điều 13 của Dự thảo

6. Điều 13 của Dự thảo.

7. Khoản 3 Điều 16 của Dự thảo.

8. Khoản 5 Điều 16 của Dự thảo.

9. Khoản 3 Điều 17 của Dự thảo

Hiệp hội trân trọng đề nghị Quý Cục xem xét các ý kiến góp ý nêu trên để bổ sung sửa đổi hợp lý Dự thảo nhằm đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành, phù hợp với thực tiễn sản xuất và tạo thuận lợi cho hoạt động SXKD của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản nói riêng, cộng đồng sản xuất, kinh doanh thực phẩm nói chung.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
10844/BTC-CST 29/09/2021 Công văn Công văn 10844/BTC-CST: ban hành văn bản quy định thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường
Văn bản của 11 Hiệp hội ngành hàng gửi Thủ tướng Chính phủ 11/10/2021 Công văn Văn bản của 11 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Góp ý, kiến nghị một số nội dung lớn tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 2020
2775/TLĐ-QHLĐ 05/10/2021 Công văn Công văn 2775/TLĐ-QHLĐ: báo cáo trả lời kiến nghị của các Hiệp hội doanh nghiệp ngày 30/8/2021
Thư kiến nghị của 14 Hiệp hội doanh nghiệp 30/08/2021 Công văn 14 Hiệp hội doanh nghiệp kiến nghị các chính sách hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho người lao động và doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19
Thư kiến nghị của 14 Hiệp hội doanh nghiệp 30/08/2021 Công văn Văn bản của 14 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo QG phòng, chống dịch bệnh Covid-19: kiến nghị các chính sách hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho người lao động và doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19
8228/BYT-M 30/09/2021 Công văn Công văn 8228/BYT-MT: hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh
112/CV-VASEP 27/09/2021 Công văn Công văn 112/CV-VASEP: đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết về thời gian làm thêm
Văn bản của 8 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Thủ tướng Chính phủ 25/09/2021 Công văn 8 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Thủ tướng Chính phủ văn bản Góp ý Dự thảo Hướng dẫn “Thích ứng an toàn với dịch COVID-19”