Công văn 103/2020/CV-VASEP: Báo cáo một số bất cập về quy định MSMV tại NĐ 74/2018 và quy định ghi nhãn hàng XK trong Dự thảo sửa đổi NĐ 43/2017

103/2020/CV-VASEP
30/07/2020
VASEP
Ngày 30/7/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 103/2020/CV-VASEP gửi Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, Tổng cục trưởng Trần Đình Luân v.v Báo cáo một số bất cập về quy định MSMV tại NĐ 74/2018 và quy định ghi nhãn hàng XK trong Dự thảo sửa đổi NĐ 43/2017

Trong 7 tháng đầu năm 2020, cùng với các khó khăn do tác động của dịch COVID-19, thì một số quy định hành chính cũng có những tác động khó khăn tiêu cực tới hàng hoá thuỷ sản nói riêng, và nông sản nói chung. Xin được báo cáo cụ thể như sau:

Thứ nhất, là quy định đối với việc sử dụng mã số mã vạch (MSMV) của nước ngoài trên bao bì hàng xuất khẩu tại khoản 9 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (2007) – với yêu cầu phải có 02 giấy: Giấy uỷ quyền của chủ hàng nước ngoàiGiấy xác nhận của Tổng cục ĐLCL (Bộ KHCN). Quy định này gây khó khăn rất nhiều cho hàng xuất khẩu.

Thứ hai, là Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về ghi nhãn hàng hoá. Bộ KH-CN đã xin ý kiến đề xuất sửa đổi từ các Bộ và đã có Dự thảo, tổ chức 2-3 hội thảo trong 2 tháng qua để lấy ý kiến cộng đồng. Kèm với đó là Dự thảo Thông tư mới về ghi nhãn điện tử. Qua tiếp cận nội dung các Dự thảo này và tham dự hội thảo ngày 22/7 tại Hà Nội do Tổng cục TCĐLCL tổ chức, Hiệp hội nhận thấy một số nội dung trong Dự thảo là vô cùng bất cập và bất lợi đối với hàng xuất khẩu. Đặc biệt là việc dự kiến đưa «hàng xuất khẩu» vào danh mục phạm vi điều chỉnh của Nghị định – mà xưa tới nay (NĐ 89 và NĐ 43/2017) không áp dụng đối với hàng XK.

Bằng văn bản này, Hiệp hội xin báo cáo Bộ trưởng, Thứ trưởng và lãnh đạo TCTS về các bất cập, vướng mắc nói trên và xin kiến nghị:

1. Bộ NNPTNT có ý kiến với Chính phủ và với Bộ KH-CN để Bộ KH-CN có kế hoạch và sớm nghiên cứu, sửa đổi phù hợp quy định MSMV nước ngoài tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP trong năm 2020 đúng như ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 20/5/2020 về vấn đề MSMV nước ngoài cho hàng XK.

2. Bộ NNPTNT có ý kiến với Bộ KH-CN và các Bộ ngành có liên quan để việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 43/2017 (nếu có) thì sẽ tuân thủ theo thông lệ quốc tế, không ảnh hưởng đến hàng XK của Việt Nam cũng như loại bỏ những thủ tục hành chính bất hợp lý trong 02 Dự thảo kể trên mà Bộ KH-CN đang lấy ý kiến.

Hiệp hội VASEP và các DN hội viên mong sớm nhận được sự hỗ trợ và chỉ đạo hướng dẫn của Lãnh đạo Bộ cho các nội dung bất cập trên.

Đỗ Hương


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
15/CV-VASEP 01/03/2021 Công văn Công văn 15/CV-VASEP: tham gia ý kiến đối với dự thảo Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định Chính phủ
1523/BTC-TCHQ 18/02/2021 Công văn Công văn 1523/BTC-TCHQ: ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu
14/CV-VASEP 19/02/2021 Công văn Công văn 14/CV-VASEP: Góp ý Thông tư thay thế Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT - kiến nghị không đưa các sản phẩm chế biến từ động vật, SP động vật thuỷ sản vào Danh mục kiểm dịch theo Luật Thú y
859/BNN-QLCL 09/02/2021 Công văn Công văn 859/BNN-QLCL: tăng cường hiệu quả kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản
13/CV-VASEP 04/02/2021 Công văn Công văn 13/CV-VASEP: kiến nghị có phương án “kiểm dịch tại cảng, kéo hàng về kho DN chờ thông quan” để giải quyết vướng mắc của thực tế
49/XNK-NS 21/01/2021 Công văn Công văn 49/XNK-NS: Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông qua hàng hoá nhâp khẩu
115/CV-VASEP 28/08/2020 Công văn Công văn 115/CV-VASEP: bổ sung thông tin về quy trình và công nghệ chế biến các SP thuỷ hải sản để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động CBTS
06/CV-VASEP 06/01/2021 Công văn Công văn 06/CV-VASEP: Giải quyết vướng mắc về xác định sản phẩm thuỷ sản sơ chế-chế biến trong quy định ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp