TPP hướng tới quản lý bền vững nghề cá

Download file: here
Ngày 05 tháng 10 năm 2015, Bộ trưởng của 12 nước tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) gồm Australia, Brunei, Canada, Chilê, Nhật Bản, Malayxia, Mêhicô, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam, đã tuyên bố kết thúc đàm phán.

Kết quả đàm phán là một hiệp định chất lượng cao, tham vọng, toàn diện và cân bằng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; hỗ trợ tạo ra và duy trì việc làm; thúc đẩy việc đổi mới, năng suất và tính cạnh tranh; nâng cao mức sống; giảm nghèo tại các nước; và nâng cao minh bạch hóa, quản trị tốt cũng như bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường.

Trong đó, đối với ngành thủy sản, với nỗ lực bảo vệ vùng đại dương chung, các Thành viên TPP nhất trí đối với quản lý bền vững nghề cá, thúc đẩy việc bảo tồn các loài sinh vật biển quan trọng, ví dụ như cá mập, đấu tranh chống đánh bắt trái phép, cũng như nghiêm cấm một số hình thức trợ cấp nghề cá có tác động tiêu cực nhất dẫn đến tình trạng khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên cá. Các hình thức trợ cấp này ảnh hưởng tiêu cực đến dự trữ cá và tiếp tay cho các hoạt động đánh bắt trái phép, không được thống kê và không được pháp luật quy định. Các Bên nhất trí tăng cường tính minh bạch liên quan đến các chương trình trợ cấp và nỗ lực hết sức ngăn chặn việc đưa ra các hình thức trợ cấp mới dẫn đến đánh bắt cạn kiệt và vượt quá trữ lượng các nguồn tài nguyên….

Như vậy là sau hơn 5 năm đàm phán ròng rã, đàm phán TPP đã chính thức khép lại. Các bước tiếp theo là các nhà đàm phán sẽ tiến hành các công việc kỹ thuật nhằm chuẩn bị cho việc công bố cho công chúng về nội dung văn bản hiệp định TPP như rà soát pháp lý, dịch, soạn thảo và thẩm định câu chữ. 

Tuy nhiên, trước khi văn bản hiệp định được công bố chính thức, các nước đã đưa ra bản Tóm tắt nội dung TPP.

Tin cùng chuyên mục